Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Här kan Du skriva flygrelaterade frågor och inlägg som behandlar både historia eller nutid.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Bengt Ekbladh » 03 okt 2009, 19:29

Hej.
När den 6:e tilltänkta Jaktflottiljen diskuterades i aug. 1941 tänkte man först på :

Skå-Edeby på Svartsjölandet, dit skulle även Flygkadett-skolan flyttas från F5.
(tilltänkta flottiljen var för Stockholms försvar)
I slutet av okt. 1941 sägs:
Skå-Edeby "icke med säkerhet kunde disponeras"

I stället anmäler CFV ::
Ett flygfält vid ÄRNA , norr om Uppsala, tidigare avsett för civila ändamål i stället kunde komma ifråga.
( o så blev det ju)

Varför kunde inte Skå-Edeby disponeras?

( beroende på Bergs - saknad för bergshangarer eller ?)

Hoppas på DIN reaktion!
Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6050
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Roger Andreasson » 03 okt 2009, 23:06

I 1944 års flygplatsutredning om vart man kunde anlägga en ny storflygplats i Stockholm så fanns Skå-Edeby med som ett av förslagen. Där hade Stockholms stad tidigare reserverat mark för flygfältsbygge. Skå Edeby föll senare bort pga dålig bärighet i marken och därmed höga förstärkningskostnader och samt dåliga utbyggnadsmöjligheter.
http://uu.diva-portal.org/smash/get/div ... FULLTEXT01

Det är väl möjligt att eftersom Stockholms stad hade reserverat mark där för flygfältsbygge så var inte marken tillgänglig för Flygvapnet.
Sedan kanske markens beskaffenhet inte var lämplig för Flygvapnet heller.

/Roger
Roger Andreasson
 
Inlägg: 632
Blev medlem: 21 maj 2009, 12:00

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Lars Sundin » 04 okt 2009, 10:39

Intressant att Fältings studie går att nå (med min dator i alla fall) trots att adressen stympats. Den är annars
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:128614/FULLTEXT01.

Uppgiften om den dåliga markbeskaffenheten har jag läst även på annat håll. Fast det kan ju vara en cirkelgång; samma källa. Ett bra argument att ta till om man behöver.

När jag besökte Skå-Edeby nyligen erinrades jag om hur avlägset och isolerat platsen fortfarande ligger om den skall nås vägledes (och bergknallar var det ont om vill jag minnas. Fast en kartkoll visar ett "Orrberget" nordost om dagens fält.). En sårbar placering. (Platsen har ju heller inte varit aktuell i senare års diskussioner om en flygplats för småflyget i samband med stängningen av Tullinge och Barkarby.)

Det rådde ju på 40-talet ingen brist på fält i "skarpa lägen". Bromma, Barkarby och Skarpnäck.

Tydligen hade flygvapnet svårt att hävda sina krav gentemot Stockholms Stad och dess planering av sin mark. Litet förvånande när man tänker på att ett världskrig rasade.

Lars S, funderande litet amatörmässigt
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2196
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:17
Ort: Handen

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Fredric Lagerquist » 04 okt 2009, 11:48

Bengt Ekbladh skrev:Hej.
När den 6:e tilltänkta Jaktflottiljen diskuterades i aug. 1941 tänkte man först på :

Skå-Edeby på Svartsjölandet, dit skulle även Flygkadett-skolan flyttas från F5.
(tilltänkta flottiljen var för Stockholms försvar)
I slutet av okt. 1941 sägs:
Skå-Edeby "icke med säkerhet kunde disponeras"

I stället anmäler CFV ::
Ett flygfält vid ÄRNA , norr om Uppsala, tidigare avsett för civila ändamål i stället kunde komma ifråga.
( o så blev det ju)

Varför kunde inte Skå-Edeby disponeras?

( beroende på Bergs - saknad för bergshangarer eller ?)

Hoppas på DIN reaktion!
Bengt


Jag tror inte att Skå var ett allvarligt menat alternativ för F 16. Från Vingar över Uppland s.23

I en promemoria av den 8 augusti 1940 föreslog överbefälhavaren att flygvapnet skulle utökas med fem flygflottiljer, däribland Kungl Upplands flygflottilj i Uppsala. Redan 1939 hade Kungl Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, för Uppsala stads räkning, påbörjat arbeten med ett flygfält vid Ärna, 4 km norr om Uppsala.

1941.
Försvarsutredningen 1941 förutsatte att flygfältet vid Ärna skulle överföras till flygvapnet och benämnas F 16. Uppsala stad drog fram vatten och överlät marken - allt kostnadsfritt.
Användarvisningsbild
Fredric Lagerquist
Moderator
 
Inlägg: 1496
Blev medlem: 21 feb 2008, 20:35

Re: Skå-Edeby - Stockholms Atlantflygstation

Inläggav Fredric Lagerquist » 04 okt 2009, 12:36

Bild

Ovan ser vi en skanning av större delen av mittuppslaget i Flyg 3/1944. Visionen av Stockholms Atlantflygstation med placering Skå-Edeby är tecknad av Ragnar Reisner.
Användarvisningsbild
Fredric Lagerquist
Moderator
 
Inlägg: 1496
Blev medlem: 21 feb 2008, 20:35

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Bengt Ekbladh » 04 okt 2009, 17:36

Hej.
Med ÖB:s så kallade 8:e augusti förslag, 1940 om utökning till 14 Flottiljer var CFV ej tillfredställd.
Därom tyckte CFV 10/8 1941 att det var för knappt.

När tal om den 6:e jaktflottiljen kom på frågan ( ca juni 1941) beräknades Prelimenärt Skå-Edeby å Svartsjölandet, dit alltså även kadettskolan skulle flyttas.
Man hade alltså bestämt/ville att kadettskolan skulle samlokaliseras med F16.

Att det inte blev så vet de flesta.
Samtidigt föreslås även en Torpedflottilj till Blekinge.
(o den blev ju verklighet där)

Bengt

ps om någon undrar på källorna så är det Beredskapsverket.ds
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6050
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Niklas Börjesson » 10 okt 2009, 17:52

Glöm inte bort att Skå var tilltänk redan vid grundandet av F8 under slutet av 30-talet.
Användarvisningsbild
Niklas Börjesson
 
Inlägg: 40
Blev medlem: 23 feb 2008, 21:49
Ort: Järfälla

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Roger Andreasson » 05 nov 2009, 17:59

Bläddrade lite i "Ett år i luften - en krönika"
3 Februari 1957
Barkarby militärflygfält bör snarast möjligt läggas ned, kräver Stockholmstraktens regionplanenämnd. Anledningen är dels att reaplanen genom sitt buller stör befolkningen inom ett stort område, dels att marken behövs för bostadsbebyggelse. Därtill kommer nu att Barkarbyflottiljen skulle störa den civila luftfarten kring storflygplatsen vid Skå-Edeby


19 Februari 1957
Länstyrelsen i Stockholm anser sig inte kunna fastställa förslaget till byggnadsplan för Söderhöjden i Järfälla, sedan chefen för flygvapnet meddelat att vid start i västlig riktning på Barkarbyfältet bullerstyrkan inom Söderhöjden överstiger gränsvärdet för sanitär olägenhet. Förste provinsialläkaren anser en tätbebyggelse där inte önskvärd eller försvarlig ur hygienisk synpunkt. Länsstyrelsen anser att man bör undersöka möjligheterna att till Halmsjöfältet förlägga den nuvarande fredsverksamheten vid Barkarbyflottiljen.


12 April 1957
Luftfartsstyrelsen och andra myndigheter har fått uppdraget att utreda behovet av en ny bana på Barkarby militära flygfält vid olika alternativ för storflygplatsfrågans lösning. Samtidigt uppdrogs i konseljen åt försvarets fastighetsnämnd att utreda konsekvenserna för arméns del av en ny bana på Barkarbyfältet. Regeringen anvisade vidare medel för byggande av en provyta vid Skå-Edeby.


Verkar som att man så sent som 1957 inte hade avskrivit planerna på en storflygplats på Skå-Edeby. Någon som vet mer om det byggdes någon provyta på Skå-Edeby eller vad som var tanken med en sån provyta?

p.s Ledsen att citaten mest kom att handla om Barkarby men jag tyckte de var intressanta.

/Roger
Roger Andreasson
 
Inlägg: 632
Blev medlem: 21 maj 2009, 12:00

Re: Skå-Edeby vs Halmsjön

Inläggav Fredric Lagerquist » 13 nov 2009, 19:00

I februari 1957 hade även Flygrevyn en artikel om den tänkta storflygplatsen Skå-Edeby.

Bild

Det blev ju inte riktigt så som det förespeglades...
Användarvisningsbild
Fredric Lagerquist
Moderator
 
Inlägg: 1496
Blev medlem: 21 feb 2008, 20:35

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Roger Andreasson » 14 nov 2009, 00:24

Tack för artikeln Fredric, var kul att läsa. Det dröjde dock inte länge innan valet slutligen föll på Halmsjön. Man undrar ju lite över varför det trots allt blev Halmsjön när man läser om hur fantastiskt bra Skå-Edeby alternativet var.

22 Oktober 1957:
Det förkättade Halmsjön blir Stockholms storflygplats. Kommunikationsministern och ABA - SAS:s svenska del - har efter långvariga överläggningar blivit eniga om en fortsatt utbyggnad av Halmsjön. I första hand skall en helt ny bana byggas och vara klar att ta emot de första DC-8:orna, som levereras i slutet av januari 1960. I sin första etapp blir den första reabanan 2 500 m, i färdigt skick 3 300.
Helt klar skall Halmsjön vara 1963. Den gamla "puckelbanan" skall då vara ombyggd. En tredje bana planerad i Halmsjösystemet får troligen vänta omkring 15 år. Kostnaden för banorna blir omkring 150 miljoner kr, för SAS:s anläggningar 80, alternativt 105 miljoner.
Djupt besviken över Halmsjövalet och endast något tröstad av att Bromma får leva vidare som flygplats är flygtekniska försöksanstaltens chef, överdirektör Bo Lundberg, mannen som för två år sedan väckte förslaget om Jordbro och som alltid hävdat att Stockholm behöver två flygplatser - på avstånd från centrum som inte får överskrida 20 km.


/Roger
Roger Andreasson
 
Inlägg: 632
Blev medlem: 21 maj 2009, 12:00

Re: Skå-Edeby, tilltänkt F16 hemvist!

Inläggav Roger Andreasson » 15 nov 2009, 00:53

Jag besvarar min egen fråga efter att ha läst lite i boken "Stockholm-Arlanda - från Halmsjöbanan till internationell storflygplats".
Platsen var överlägsen Halmsjö-området, men flera problem måste kunna lösas. Det 17 meter djupa lerlagret måste dräneras eller grävas ur, en ny förbindelsebro måste byggas före årsskiftet och hela banbygget fick inte ta mer än 2 år. På nyåret 1960 var flygplatsen tvungen att vara användbar för trafik.
Tiden rann undan medan diskussionerna pågick och till sist stod det klart för SAS och Luftfartsverket, att Skå Edeby-projektet måste uppges. Den 16 oktober 1957 begärde verket, att regeringen skulle acceptera den inlämnade generalplanen för Halmsjöfältet. Kommunikationsminister Gösta Skoglund expressbehandlade ärendet och propositionen bifölls i riksdagen i december.

/Roger
Roger Andreasson
 
Inlägg: 632
Blev medlem: 21 maj 2009, 12:00


Återgå till Svenskt Flyghistoriskt Forum - allmän del

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 11 gäster

cron