801 / 611, P2 / Sk 12

I tjänst 1936-1967
85 st i Flygvapnet.
Reg nr 611-670, 5771-5798

801 / 611, P2 / Sk 12

Inläggav Lars Larsson » 22 sep 2013, 18:18

801/611
P 2 / Sk 12
Typ: Focke Wulf Fw44J Stieglitz
Tillverkad av Focke Wulf Flugzeugbau
c/n: ?
Tillverkningsår: 1936

1936-03 Till F5 Kod F5-1
1936-04-03 Godkänd
? kod F5-69
? kod F5-11
1942-10-12 Haveri vid Röstånga, kollision med Sk 12 nr 613. Ff aspirant Per Olof Larsson hoppade.
1942-11-18 Kasserad, totalhaveri.
Gångtid: 2493 timmar 50 minuter
Lars Larsson
 
Inlägg: 3015
Blev medlem: 23 feb 2008, 08:50

Re: 801 / 611, P2 / Sk 12

Inläggav Leif Fredin » 21 sep 2016, 19:15

801
P 2
611
Sk 12
Typ: Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz
Tillverkare: Focke-Wulf Flugzeugbau G.m.b.H., Bremen, Tyskland
Tillverkningsnummer: FW 1249

Till F 5 1936-04-02. Motor typ Sh nr 25019
Godkänt 1936-04-03 som P 2 nr 801
F 5 formation 1936-04-15
Märkning 5-59

Bild

F 5 verkstad 1936-07-06 för liten översyn och motorbyte. Motor typ Sh nr 25359 inmonterad
F 5 formation 1936-07-20
Överlämnat till CVM Fc 1936-10-27. Motor typ Sh nr 25359

Nödlandning 1936-12-07
Motor typ Sh nr 25359
Flygförare kapten Enderlein oskadad
Orsak till nödlandning: Häftigt uppträdande och tätnande dimma
Skador flygplan: Inga.
Skador motor: Inga

Överlämnat till F 5 1936-12-16
F 5 verkstad 1937-01-09 för liten översyn och motorbyte. Motor typ Sh nr 25019 inmonterad
F 5 formation 1937-02-09

Haveri 1937-02-23.
Kollision med belysningsstolpe på fältet.
Vänster undervinge skadad

F 5 verkstad 1937-02-24 för reparation efter haveri.
F 5 formation 1937-04-01.
Typbeteckning ändrad till Sk 12
Registreringsnummer ändrat till 611 enligt FF skr Mi 17:28 daterad 1937-04-06
Märkning 5-69

Bild

F 5 verkstad 1937-04-22. Vänster undervinge reparerad. Utbyte av höger hjul m.m.
F 5 formation 1937-04-29.
F 5 verkstad 1937-09-08 för liten översyn och motorbyte. Motor typ Sh nr 25933 inmonterad. Fpl ommärkt enligt fo 47/1937 och ommålat orange och grå.
F 5 formation 1937-11-27
F 5 verkstad 1938-09-17 för liten översyn och motorbyte. Motor typ Sh nr 26344 inmonterad. Fpl divisionsnummer ändrat
F 5 formation 1938-09-26
Märkning 5-11
Till CVM 1939-03-10 för stor översyn. Motor typ Sh nr 26491 inmonterad
Märkning enligt to nr 77/39 daterad 1939-04-22. Ändrad sifferstorlek å flj- och ordningsnummer.
F 5 formation 1939-09-05

Nödlandning 1939-10-25. Motorstopp. Inga skador.

Bild

F 5 verkstad 1940-05-28 för liten översyn, motorbyte. Motor typ Sh nr 25929 inmonterad
F 5 formation 1940-06-06
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25.

Bild
Foto via Buster Schnell

F 5 verkstad 1941-05-07 för liten översyn. Motor typ Sh nr 28021 inmonterad.
F 5 formation 1941-05-28

Haveri 1942-10-12 vid Röstånga. Märkning 5-11
Total gångtid: 2493.59 tim, efter SF: 1400.15 tim, efter LF: 215 tim.10 min.
Motor typ Sh nr 26319
Total gångtid: 1327.27 tim, efter SM: 216.10 tim.
Flygförare aspirant 17 Per Olof Larsson räddade sig med fallskärm.
Orsak till haveri: Handläggning vid krigsrätt.
Skador flygplan: Totalhaveri
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 35.000:- kr

Ur protokoll:
Protokoll
över undersökning av vid FKS (aspirantskolan) 12/10 inträffat flyghaveri varvid kollision ägde rum under flygning i grp mellan fpl nr 613 fört av aspirant 42 Jacobsson med fänrik Lönnberg såsom lärare och fpl nr 611 fört av aspirant 17 Larsson. Fpl nr 611 störtade och totalhavererade och aspirant Larsson räddade sig genom fallskärmshopp. Fpl nr 613 kunde företaga landning på ordinarie flygfält.
Kommission tillsattes av CFKS genom muntlig order 12/10.
I denna ingingo:
majoren L:G:H: Thunberg, ordförande
flygdirektören av 2.graden A.H. Nyberg samt
löjtnant Pettersson, sekreterare.
- - - - - -
Kommissionen begav sig till den plats där fpl nr 611 störtat. Resultatet över undersökningen av det havererade fpl framgår av bifogad bil. 1.
- - - - - -
Härefter hörde kommissionen under 12/10 och 13/10 personal vid aspirantskolan, däribland de ingående i den fplgrp där kollisionen ägt rum. De berättade vad här nedan finns antecknat.

1. Löjtnant Ahlfors, förste flyglärare.
Flygningarna den 12/10 gingo enligt dagsprogram för flygning, med den ändringen att fänrik Lönnberg övertagit fänrik Hedbergs flygpass, då den senare insjuknat.
Övningen omfattade grpflygning A, d.v.s. hållande av plats i V-formering, stigning, planflykt, övergång till flankformering samt återgång. Flyghöjden för grpflygningen var enligt stående order 500 meter.
Asp 42 Jacobsson flög i dubbelkommando (=dk) med fänrik Lönnberg som lärare på treans plats i grp, de två övriga fpl flögos av asp i enkelkommando (=ek). Asp J. hade på grund av knäskada icke deltagit i flygtjänst under tre veckors tid, och därför blivit efter i övningarna, men han hade sedan ungefär den 20/9 återigen börjat flyga. Han var medelmåttig i flygning och hade förut fem pass dk i grp. Mellanrummet mellan fpl vid grpflygning skall vara en fplspännvidd.
Då en tvågrp kom in i trafikvarvet för att landa, förstod 1.flygläraren att någonting hade hänt och hejdade därför fänrik Lönnberg då denne körde i neutrala zonen. Fänrik L. meddelade att en kollision hade inträffat och att föraren gjort fallskärmsutsprång. Beträffande händelseförloppet uppgav L. vid detta tillfälle att han gjort en anteckning i sitt block och när han sedan såg upp var fpl så nära ledarfpl att han trots ögonblickligt ingripande icke kunde förhindra kollision.
1. flygläraren tillsade fänrik L. att köra bort och parkera samt anmälde sedan saken för CFKS.
När fänrik L. sedan kom och anmälde sig relaterade han händelseförloppet på samma sätt alltså att han efter den gjorda anteckningen icke hunnit ingripa.
Senare på dagen då fänrik L. hade tillfrågats av 1. flygläraren hur han under grpflygning kunde sitta och göra anteckningar; inga andra lärare göra så; svarade denne: ”Det var dumt sagt av mig. Jag hade tänkt kasta ner en anteckning men gjorde det icke”.

2. Löjtnant Lange, avdlärare.
Asp Jacobsson hade ganska bra flygbetyg, men hade varit sjuk och skulle ännu behöva ett par pass i dk.
Fänrik Lönnberg var icke ordinarie grplärare åt asp J. I lärarnas omklädningsrum finnes en tablå, som ifylles av lärarna, då en elev bedömes kunna gå ensam i grp. Denna var ej ifylld vad beträffar asp J, en sak som var känd för fänrik Lönnberg.

3. Asp 17 Larsson. Grpch, ek.
Tvåa: furir Svensson, ek.
Trea: asp Jacobsson med fänrik Lönnberg som lärare.
Övningen omfattade grpflygning A 1, flyghöjd 500 m, flygområde: öster fältet, söder Rönne å.
I början av övningen gjorde asp Larsson några svängar och flankformeringar samt såg då och då på sidofpl. Efter en vänstersväng ovanför Kolleberga till ost-syd-ostlig kurs gjordes en vänster flankövergång samt återgång. Vid flygning på rakbana i V-formering efter ovannämnda manövers slutförande kände L. plötsligt ett ryck i spaken dock icke så kraftigt att han tappade den. Fpl nos sänkte sig. L. försökte räta upp fpl genom att taga spaken bakåt, men nosen sjönk ytterligare och fpl övergick i lodrätt dykning. Gasreglaget var hela tiden orört. Det verkade icke, som om roderlinorna voro av, men fpl reagerade icke för höjdroderutslag. L. var osäker på hur höjdrodret verkade. När fpl kommit till lodrätt dykning, beslöt L. sig för att hoppa. Han drog ur sprinten till fastbindningsanordningen och föll då ur fpl. Fpl beskrev en buntliknande rörelse utan spintendenser.
L. var osäker på hur långt han tagit spaken bakåt. Antagligen hade han gjort på vanligt sätt som när man rätar upp ett fpl ur dykning.
L. var säker på att kollisionen skett under flygning på rakbana. Han kinde icke påminna sig om att hava givit tecken för någon sväng. När rycken kom, låg han i planflykt med vingarna parallella med horisonten och därefter gick fpl i dykning rakt framåt.

4. Furir 75/F 5 Svensson, ek, tvåa i grp.
Efter urgången ur trafikvarvet gjorde ledaren först en höger sedan en vänster flankformering följt av återgång till V-formering. Under flygning på rakbana i V-formering, flyghöjd 500 meter på ungefär sydlig kurs, höll S. blicken riktad mot ledarfpl och såg sedan bort mot treans plats. Trean var då på något sätt skymd, men i samma ögonblick slog dess övervinge mot ettans höjdroder, efter vad S. tyckte, underifrån. Ettan gick in i en dykning och trean i brant sväng åt vänster. Själv svängde S. något åt höger och såg hur asp Larsson hoppade, men följde sedan med en vänstersväng efter dkfpl.
S. hade icke sett något tecken för sväng och var säker på att kollisionen hade skett vid flygning på rakbana, samt att grpch låg rätt på vingarna. Han trodde icke det var möjligt, att grpch hunnit gå in i en sväng under tiden han sett på trean.

5. Asp 42 Jacobsson, dk såsom trea, fänrik Lönnberg lärare.
Asp Jacobsson hade varit sjuk en månad och icke deltagit i flygning på grund av knäskada, men hade den 16 sept åter fått deltaga i flygtjänst. Fänrik Hedberg, som är J. ordinarie grplärare, hade givit honom en ganska god kritik de sista passen av grpflygning i dk.
Efter starten hade fänrik Lönnberg tagit rodren och visat rätt läge varvid mellanrummet var lika med en spännvidd. J. hade sedan fått taga rodren och gruppen gjorde några svängar och flankövergångar. J. hade hela tiden hållit blicken riktad mot ledarfpl och läraren hade icke ingripit mera än möjligen med gasen. Då grp återgått till V-form från vänster flank och legat i planflykt på rakbana började J. komma för nära och glida åt höger in mot grpch. Så småningom kom fpl i ett sådant läge att högervingen kom ung. en meter till vänster och en halv meter bakom grpchfpl stjärtparti. J. hade icke gjort några större korrektioner men han trodde själv, att han försökt komma åt sidan. Liksom av ett lufttjytt kastades fpl mot varandra och kollisionen skedde mycket hastigt. J. kände inget ryck i spaken, som tydde på ojämnhet i luften. Höger övervinges vingspets rörde ledarfpl höjdroder men antagligen ej dess sidoroder. Trean sänkte sig vid kollisionen i förhållande till grpchfpl. I samma ögonblick som J. tänkte göra en sväng åt vänster tog fänrik L. rodren.
J. var säker på att grp låg på rakbana och anser sig omöjligen ha kunnat taga fel på dett. Han låg som sidoplan kanske hela tiden för nära ledarfpl, och gled sedan sakta in mot detta. Han ansåg icke att han hållit i rodren så hårt, att det skulle kunnat hindra läraren att ingripa, och han släppte ögonblickligen rodren, då han kände lärarens hårda grepp i desamma.

6. Fänrik Lönnberg, lärare i dkfpl.
L. hade ett ganska bra intryck av asp J. flygning. J. flög lugnt och visade känsla för fartändringar samt förmåga att bedöma avstånd i luften, varför L. ingrep och rättade ganska litet.
Efter några svängar och flankövergångar befann sig grp över Gällaberg. Där gick grp in i vänstersväng. Ingången verkställdes utan större anmärkningar av samtliga i grp. Efter 15 à 20 sek sväng hade emellertid asp J. kanat något för nära grpchfpl, ung. en halv spännvidd. L. ingrep då genom att pressa på vänster sidoroder, men kunde icke rubba detta på grund av elevens hårdhet i rodren. Emedan slangen till taltratten var för kort och hela tiden vid användandet måste hållas i handen, gavs icke tillfälle för L. att använda denna. Samtidigt som ett lufttjytt höjde fpl svängde grpch brantare och fpl kommo ödesdigert nära varandra. Då L. kände hårdheten i sidorodret övertog han samtliga roder för att med kraft ingripa. Men inte förrån asp grepp släppte fick L. kontroll över fpl, men kollisionen hade redan inträffat. Höger övervinges vingspets hade då i nedåtgående rörelse träffat grpchfpl höjdroder och stabilisator samt möjligen även detta fpl sidoroder. Ledarfpl vänstra stabilisatorhalva skadades därvid och mellanrum kunde iakttagas såväl mellan höjdroder och stabilisator som mellan sidoroder och fena. Hela stjärtpartiet var alltså i oordning och L. bedömde att fpl var manöverodugligt. Fpl övergick i dykning och sedan över i ryggläge. Asp L. lämnade fpl på ung. 350 meters höjd. Det egna fpl var manövrerbart.
L. uppgav vidare på särskild förfrågan, att han varit sjuk i lungsäcksinflammation sedan den 6 sept men förklarats, och även känt sig fullt, frisk den 10 sept, och hade hela den 11. vilat för att vara vid god vigör till tjänsten den 12 sept. Han hade 11/10 gått till sängs omkr. kl 2200.
L. förklarade sig vidare vara övertygad om att grp legat i sväng då kollisionen inträffade. Efter en flankformering, som gjorts vid flygning mot Ljungbyhed, parallellt med Rönne å, hände kollisionen på sydlig kurs under en sväng. Grpch bankade fpl, så det måste utan tvekan ha varit en sväng. Huruvida grpch givit något tecken för sväng, kunde L. med säkerhet icke påminna sig. När L. vid ett tillfälle på kvällen hade tänkt över fpl läge vid kollisionen, kom han till den bestämda uppfattningen att grp legat i sväng. Han tror sig icke hava sett ner i förarrummet så länge att han icke kunnat efteråt fastställa grp läge i kollisionsögonblicket.
Vid frågan vad L. rapporterade efter landningen uppgav hanföljande: Han hade efter landning hejdats av 1. flygläraren, som frågat vad som hänt. L. hade då rapporterat, att en kollision mellan ettan och trean ägt rum, samt att ledarfpl störtat men att asp räddat sig genom fallskärmshopp. På 1. flyglärarens fråga hur det gått till, hade L. svarat att han under en sväng gjort några anteckningar och vid L:s ingripande hade asp J. hållit så hårt i rodren att kollision icke kunnat undvikas.
Inför kommissionen uppgav nu L. emellertid att han icke gjort några anteckningar, han hade endast ett kort moment tittat ned i förarrummet i avsikt att på medfört block nedskriva en iakttagelse rörande tvåans tillvägagångssätt vid den senast avslutade återgången från vänster flankformering. Han hade emellertid icke fullföljt denna sin avsikt, utan tittat upp igen. Vid den tidpunkten då L. släppt uppmärksamheten utåt, hade eget fpl legat med något för litet mellanrum till ledarfpl (c:a ½ spännvidd) men utan någon tendens att minska detta ytterligare. Då L. tittat upp hade mellanrummet hastigt nedgått, varför ett ingripande från hans sida omedelbart måst ske. På grund av elevens motstånd i rodren hade han icke hunnit förhindra kollisionen.
L. medgav, att den tid, under vilken han sett ned i förarrummet, varit tillräckligt lång för att motåtgärder mot kollisionen icke medhunnits i föreliggande fal.

Utlåtande.
Av vittnesförhören framgår att fpl nr 613, fört av aspirant Jacobsson med fänrik Lönnberg såsom lärare, under övning i gruppflygning kommit så nära gruppchefens, aspirant Larssons, fpl nr 611, att det förstnämnda fpl högra övervinge träffat det sistnämnda fpl stjärtparti. Inga roderytor på detta förlorades i luften, men åtminstone stabilisator och höjdroder deformerades så, att kontrollen över fpl längs tväraxeln omöjliggjordes för föraren. Sannolikt har höjdrodret deformerats vid kollisionen och vridits ur sina lagringar i stabilisatorns bakbalk. Fpl 611 störtade. På fpl 613 uppstodo inga nämnvärda skador.
Orsaken till olyckan synes böra tillskrivas bristande uppmärksamhet från lärarens sida. Det förhållandet, att eleven sannolikt hållit hårt i roderorganen, har bidragit till att läraren icke hunnit undvika kollisionen.
Motsägande vittnesmål hava avgivits rörande förbandets läge vid kollisionstillfället. Trots det större värde som måste tillskrivas en flyglärares uppgifter i förhållande till jämförelsevis oerfarna elevers, kan kommissionen för sin del icke finna någon annan förklaring, än att läraren i detta hänseende synes hava misstagit sig. Kommissionen håller sålunda för troligt att kollisionen inträffat under flygning på rak kurs.

Ljungbyhed den 28 oktober 1942.
L. Thunberg
Major.
Ordförande.

Bilaga 1.


Besiktning på haveriplatsen av fpl 611.

Fpl hade tagit mark i en skog i brant vinkel något i ryggläge och slagit av två st. björkträd. Vingställ och landningsställ voro totalt demolerade. Kroppen befanns var tillstukad och vriden. Höger stabilisatorhalva var avslagen och låg ett par meter från flygplanet i övrigt. Vänster höjdroderhalva var deformerad och skild från vänster stabilisatorhalva. Sidorodret var tillstukat. Vänster undre höjdroderlina och höger undre skevningsroderlina befanns var av (har med all sannolikhet uppstått vid nedslaget). I övrigt konstaterades inga andra skador än sådana, som med största sannolikhet uppstått vid nedslaget.
Vilka skador som uppstått vid kollisionen kunde icke med säkerhet konstateras. Skadorna å vänster höjdroder synas dock ge vid handen, att höjdrodret deformerats vid kollisionen och vridits ur sina lagringar i stabilisatorns bakbalk, varvid kontrollen av höjdroderstyrningen omöjliggjorts för föraren.
Flygplanet är totalhavererat.

Undersökningsresultat.
Genom företagen teknisk undersökning har felaktighet å materielen av betydelse för haveriet icke kunnat upptäckas.

Ljungbyhed den 28 oktober 1942.
Erik Nyberg
Flygdirektör 2. gr.

CFKS yttrande och beslut:
Hänskjutes till handläggning vid krigsrätt.

Ljungbyhed den 3 november 1942
Åge Lundström
CFKS

Kasserat 1942-11-18
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58


Återgå till Sk 12 Focke Wulf Fw 44J Stieglitz

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster