656, Sk 12

I tjänst 1936-1967
85 st i Flygvapnet.
Reg nr 611-670, 5771-5798

656, Sk 12

Inläggav Lars Larsson » 26 sep 2013, 20:09

656
Sk 12
Typ: Focke-Wulf Fw44J Stieglitz
Tillverkad av CVV, Västerås
c/n: 38
Tillverkningsår: 1939

1939 Till F5 Kod F5-56
1939-09-19 Godkänd
? kod F5-53
1943-05 Haveri
1943-06-25 Kasserad, totalhaveri.

Gångtid: 1073 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3015
Blev medlem: 23 feb 2008, 08:50

Re: 656, Sk 12

Inläggav Leif Fredin » 03 okt 2016, 16:09

656
Sk12
Typ: Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz
Tillverkare: Centrala flygverkstaden, Västerås
Tillverkningsnummer: 38

Ffg 1939-09-07.
Godkänt 1939-09-19
F 5 formation 1939-09-21. Motor typ Sh nr 28032.
Märkning 5-56

Haveri 1940-01-29
Motor typ Sh nr 28032
Flygförare kadett Gösta Magnus Olai oskadad
Orsak till haveri: Kollision på marken vid flygning i mörker. Orsak: fpl nr 657. För sent observerande av fpl 656 samt felbedömning av den manöveråtgärd situationen krävde; fpl nr 656 kvarblivande på startlinjen på grund av att givna startsignaler ej uppfattats. Ärendet överlämnat till krigsrätt.
Skador flygplan: Propellern skadad.
Skador motor: Inga

Montering av ny propeller.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25.
Märkning 5-53
F 5 verkstad 1940-09-11 för liten översyn. Motor typ Sh nr 28405 inmonterad.
F 5 formation 1940-10-01

Haveri 1940-10-14.
Reparation av höger undervinges framkant. Utbyte av höger landningsställsben och V-stötta. Montering av ny propeller.

Haveri 1943-05-05 vid F 5 Ljungbyhed. Märkning 5-53
Total gångtid: 1072.30 tim
Motor typ Sh nr 26476
Total gångtid: 1412 tim.
Flygförare fänrik Nils Palmstierna lindrig hjärnskakning
Orsak till haveri: Kollision med ett under omställning av höjdrodertrimning icke observerat kspvärn.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Diverse skador.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 35.000:- kr.
Motor 4.000:- kr
Summa 39.000:- kr.

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från 1. flygläraren, att fpl nr 53 totalhavererat efter kollision med kspvärnet 45 m söder södra fältgränsen, varvid ff Palmstierna, lindrigt skadades.

Bild

Löjtnant Ahlfors anförde i huvudsak följande:
Enligt dagsprogram för flygning den 5/5 1943 på en hade fänrik Lönnberg lagt ut landningsmärket före flygningarnas början. Detta var placerat på i huvudsak samma plats som under fm flygningar. Startriktningen var något till höger om kspvärnet. Även om fpl startade rakt mot nämnda värn, borde det med god marginal kunna passera över detsamma. Avståndet från startlinjen till fältgränsen hade han med måttband uppmätt till 310 m. Vindstyrkan vid kollisionstillfället var 6-7 m/s.

Uppläst och vidkänt:
Sten Ahlfors
Löjtnant

Fänrik Lönnberg anförde i huvudsak följande:
Han hade lagt ut märket före eftermiddagens flygningar och tjänstgjord 1.passet som TL. Startriktningen var strax till höger om kspvärnet och han ansåg, att det inte rådde någon som helst tvekan om att startsträckan var tillräcklig. Två fpl startade före nr 53 och flera efter och alla passerade i höjd med kspvärnet med fullt tillräcklig höjdskillnad. Fänrik Palmstierna måste sannolikt ha drivit åt vänster i starten och dessutom hava påbörjat stigningen efter lättningen för sent. Han hade inte sett själva starten, emedan hand uppmärksamhet huvudsakligen var riktad mot startlinjen.

Uppläst och vidkänt:
Åke Lönnberg
Fänrik.

Fänrik Palmstierna anförde i huvudsak följande:
Han hade inte sett kspvärnet vid utkörningen eller uppställningen till start. Han hade dock kännedom om dess läge och 1.flygläraren hade dagen innan varnat eleverna i FIK för densamma. Under starten kändes fpl framtungt, varför han omedelbart efter lättningen ställde om höjdrodertrimningen. På grund härav flög han parallellt med marken längre än normalt. I samma ögonblick han skulle påbörja stigningen kolliderade fpl:s landningsställ med kspvärnet. Härefter mindes han ingenting, förrän han hämtades av en bill och fördes till sjukhuset.

Uppläst och vidkänt:
Nils Palmstierna
Fänrik

Vpl 3097 Nilsson anförde i huvudsak följande:
Han tjänstgjorde på fm denna dag som 1.mek å fpl nr 53. Vid klargörningen före flygningen hade såväl motor som fpl varit utan anmärkning. Någon anmärkning hade heller icke framkommit under förmiddagens flygningar.

Uppläst och vidkänt:
Ingmar Nilsson
Vpl 3097

Vpl 3191 Bengtsson anförde i huvudsak följande:
Han tjänstgjorde på eftermiddagen denna dag som 1.mek på fpl nr 53. Såväl fpl som motor hade vid avlämningen till fänrik Palmstierna varit utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Bengtsson
Vpl 3191.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kollision med kspvärn vid start.

Ljungbyhed den 21/5 1943
Grels Naeslund
Förhörsledare
Åke Mangård
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har förorsakats av att fänrik Palmstierna icke observerat kspvärnet i startriktningen. Med hänsyn till omständigheterna synes han icke kunna göras ansvarig för haveriet. Kronan bör vidkännas omkostnaderna.
Undersökning vid krigsrätt synes icke erforderlig.
Protokoll insändes till CFV:

Ljungbyhed den 22/5 1943
Åge Lundström
Chef


Kasserat 1943-06-25. Gångtid 1072.30 tim. Antal flygningar 3101 st. Motor typ Sh 14A nr 26476. Gångtid 1412 tim.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58


Återgå till Sk 12 Focke Wulf Fw 44J Stieglitz

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron