7020 B 5B

I tjänst 1938-1950
Antal i Flygvapnet 103
Typbeteckningar: B 5A, B 5B, B 5C och B 5D

7020 B 5B

Inläggav Leif Fredin » 06 okt 2013, 08:39

7020
B 5B
Typ: Northrop 8A-1
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer 154

Levererat till F 4 1940-08-26. Motor typ My XXIV nr 559
Godkänt 1940-09-20
Verkstad 1940-11-23. Vingmodifiering
Formation 1940-12-04
Verkstad 1941-06-03. Motorbyte på grund av motorhaveri. Motor typ My XXIV nr 647 monterad
Formation 1941-06-17
Verkstad 1941-08-28. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My XXIV nr 560 monterad
Formation 1941-10-06
1.div. märkning 4-vit G (1942-12)

Nödlandning 1943-02-15 vid Gardsjön i Lappland; övningens natur: navigeringsflygning, märkning 4-vit G
Motor: My XXIV nr 570
Besättningen, ff vpl furir Sivert Westberg, fsig furir Hansson oskadad
Orsak till nödlandning: Brusten cylindertopp
Skador motor: Brusten cylindertopp.

Överlämnat till F 17 1944-11-17 med motor typ My XXIV nr 570 jämlikt fo B 141
Till CVM 1944-11-22 för montering av mål- och tpglidfplbogseringsanordning. Klar 1945-01-30.
Till F 17 1945-02-17

Totalhaveri 1945-05-08 vid Djurstorp, Hjortsberga, märkning 17-73
Motor: My XXIV nr 570
Besättningen, ff vicekorpral Sven-Erik Andersson (elev), fänrik Nils-Harald O. Forsell (lärare) omkom

Ur protokoll och beslut:
Haveriet har sannolikt orsakats av att fpl under övning i stall och vikning ofrivilligt råkat i spin, som hävts, varefter fpl på nytt gått i spin, som ej kunnat hävas i tid.
Lägsta höjd för övningen har icke anbefallts. Utredningen ger dock vid handen att övningen utförts på lämplig höjd.
Den omständigheten, att elev instruerades i fpl utan dk föranleder ingen anmärkning. Ifrågavarande fpl, som var avsett för målbogsering, var icke försett med dk. utrustning. Dessutom är denna typ, med hänsyn till elevens utbildningsståndpunkt, mycket lättflugen och erbjuder icke tillnärmelsevis sådana svårigheter som jaktflygplan, vilka elever på betydligt lägre utbildningsståndpunkt flyges utan föregående dk-utbildning.
Av haverikommissionen framförda anmärkningar beträffande materielen, som icke ansetts haft samband med haveriet, ha föranlett särskilda åtgärder av FF.
Haveriet skall icke handläggas av krigsdomstol.

Kasserat 1945-06-14. Gångtid 527 tim. Antal flygningar 796 st. Motor typ My XXIV nr 570, gångtid 381 tim
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: 7020 B 5B

Inläggav Bengt Ekbladh » 08 jul 2016, 18:46

7020 B 5B

Första haveriet på F17
Den 8 maj 1945 inträffade det första haveriet på F17. Det var en B 5D, serienummer 7020 och med taktiska numret 73. Både flygelev och flyglärare omkom.

Haveriet inträffade under inflygning på fpl av typ B 5 med ett icke-utrustat fål ur 3/F17, varvid flygläraren suttit i baksits. Övningspasset har omfattat övning i bl a rak stall och vikning. Vid övning i vikning har denna övergått i högerspinn, vilken dock hävts, varefter fpl på nytt gått i spinn men denna gång åt vänster. Denna spinnrörelse har inte kunnat hävas.

På 50-100 m höjd har föraren dragit av gasen. Flygplanet tog mark under vänstersväng med låg nos och relativt låg hastighet och i mycket brant glidbana. Nedslaget har varit hårt och flygplanet har inte rutschat på marken. Vid nedslaget fattade flygplanet eld och totalhavirerade varvid besättning bestående av flygförare Sven E. Andersson och flyglärare Nils-Harald Forssell omkom omedelbart vid nedslaget.

Orsaken till haveriet har sannolikt varit, att fpl under övning i stall och vikning ofrivilligt råkat i spinn, som hävts, varefter fpl ånyo råkat i spinn, vilken inte kunnat hävas i tid. Lägsta höjd för övningen hade inte anbefallits, men utredningen visade på att övningen genomförts på lämplig höjd.

Den omständigheten, att eleven instruerats i fpl utan dubbelkommando, har inte föranlett anmärkning. Ifrågavarande fpl, som varit avsett för målbogsering, har inte varit försett med dk-utrustning.Dessutom har denna typ - med hänsyn till elevens utbildningsståndpunkt - varit mycket lättflugen och har inte erbjudit tillnärmelsevis sådana svårigheter som jaktplan, vilka av elever på betydligt lägre utbildningsståndpunkt flugits utan föregående dk-utbildning.

Flygföraren hade över 274 flygtimmar och flygläraren över 772. Flygplanet hade 527 flygtimmar och var vid haveriet försett med motor My XXIV nr 570 med en total gångtid av 381 timmar.

Källa har varit Reichenbergs kommentarer samt B5-störtbombepoken av Bo Widfeldt & Åke Hall samt Svenska vingar 1 av samma författare.
http://www.quintus72.se/31285282
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 5579
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle


Återgå till B 5, Northrop 8A-1

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster