2538 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2538 J 11

Inläggav Leif Fredin » 24 mar 2014, 16:22

2538
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 916

Kontrollfluget 1941-04-08
Avsänt från Turin 1941-05-03
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-05-21.
Anmält klar för avhämtning 1941-06-06.
Godkänt 1941-05-31
Levererat till F 9 1941-06-09. Motor typ Fiat A 74 nr 1227

Haveri 1941-11-07 vid Säve. Märkning 9-14
Motor: Fiat A 4M nr 1227
Ff furir Ove Bertil August Huzell oskadad
Orsak till haveri: För hög hastighet vid körning å marken. Fpl gjorde under inkörning ”ground-loop” och gick på höger vinge
Skador flygplan: Höger vingställ samt höger höjdroder skadade.
Beräknad reparationskostnad 8000:- kr

Till CVM 1942-01-15

Haveri 1942-11-16 vid F 9, Säve. Märkning 9-14, tillhörde 1/F 9
Total gångtid: 186.50 tim
Motor: Fiat A74M nr 1475
Total gångtid: 37.15 tim
Flygförare asp Bylin oskadad
Orsak till haveri: Ground loop.
Skador flygplan: Vänster undervinge och höjdroder skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 8.000:- kr

Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Se anmälan.

Stnavdchefen med
anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt att fpl 14/2538 med motor 1475 denna dag gjort ”ground loop” varvid vänster undervinge och höjdroder skadades.
Förare: Aspirant Bylin

Säve den 16 november 1942.
S Edstam.
Stnavdchef.

Aspirant Bylin anförde i huvudsak följande:
Han var 16/11 beordrad deltaga i divisionsflygning. I landningen gjorde han en fullkomligt normal sätt-ning. Omedelbart efter sättningen fick han ett kraftigt vindkast, som lyfte upp högervingen, vd fpl stjälpte över åt vänster och vänster undervinge och höjdroder skadades, Någon girning eller ”ground loop”-tendens förelåg icke i samband med sättningen, utan stjälpningen förorsakades av den rådande starka och byiga vinden.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
På grund av den rådande hårda och byiga vinden kan asp Bylin knappast lastas för det inträffade var-för jag vördsamt före föreslå, att kronan vidkännes kostnaderna

Säve den 16/11 1942
G: Swanlund
Förhörsledare
Svante Nordquist
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden. Materielen iståndsättes genom avd VI försorg.

Säve den 17/11 1942
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg.

Haveri 1943-02-09 vid F 9, Säve. Märkning 9-14.
Total gångtid: 205.15 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1475
Total gångtid: 54.30 tim
Flygförare furir Uggla oskadad
Orsak till haveri: Ground loop vid körning på marken.
Skador flygplan: Höger undervinge bräckt. Höger höjdroder skadat.
Skador motor: Inga.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Se anmälan

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 14/2538, med motor 1475, denna dag under körning på marken gjort ”ground loop” med påföljd att skador uppstått å höger undervinge samt höjdroder.
Förare: Vpl ff Uggla
1. fplmek: K 121 Pettersson
Fpl gångtid: 205 t 15 m
Motorns gångtid: 54 t 30 m

Säve den 9 februari 1943
S Edstam.
Stnavdchef.

Vpl ff furir Uggla anförde i huvudsak följande:
Han var enl. flygprogrammet 9/2 beordrad utföra start- och landningsövningar mellan kl 0900-0925 med fpl 14, som var försett med låsbar sporre. Han landade på bana 8. Efter avslutad utrullning svängde han in på bana 6 och körde fram till torget. Där skulle han från vinden svänga in på bana 3 (7) för att köra upp till start å bana 8. Han var tvungen att dra på gas för att svänga in på bana 3 (7), samtidigt som han bromsade vänster hjul. Mitt i svängen övergick han till höger sidoroder för att häva svängen. Då fpl ej lydde rodren gav han även höger broms, men denna tog ej. Han drag därför på gas för att stoppa svängen. Detta hjälpte fortfarande ej utan han tvingades dra på ännu mer gas, men fpl svängde fortfarande åt vänster och gick över på höger vinge med haveri som följd. Orsaken anser han vara, att höger broms ej tog ordentligt. Bromstrycket var 9 kg. Vid utkörningen till start och vid övrig körning på marken hade bromsarna fungerat u a.

Fänrik Brehmer anförde i huvudsak följande:
Han körde från parkeringsplatsen på bana 1 ut till start. Under utkörningen såg han ett fpl, som sedan visade sig vara fpl 14, svänga runt vid torget och gå på höger vinge. Svänghastigheten var ovanligt hög. Vindstyr-kan var vid 9-10 tiden 8 m/sek, varför han själv hade besvär att svänga in på bana 3 (7), Snösörja förefanns på banan.

Fplmästare Englund anförde i huvudsak följande:
Han provkörde fpl med exakt lika bromstryck som vid haveriet. Bromsarna togo mycket ojämt, höger broms tog inte alls. Fpl var mycket svårmanövrerbart på marken.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Föraren har handlat felaktigt genom att försöka svänga upp från vinden med dåliga bromsar genom att dra på gas för att häva svängar. Föraren borde istället ha dragit av gasen och inväntat hjälp från mek. Dock torde det sörjiga väglaget och den omständigheten, att höger broms icke fungerade i hög graf ha bidragit till have-riet, vilket torde beaktas vid ev. krigsrätt.

Säve den 9/2 1943
Gösta Swanlund
Förhörsledare
Svante Noruist
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 17/2 1943
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandeberg.

Överlämnat till F 13 1944-06-28 som lån. Motor typ Fiat A74 nr 1466

Haveri 1944-07-06 vid F 9, Säve. Märkning 9-35.
Motor: Fiat A 74 nr 1466
Ff aspirant Svante Östberg oskadad.
Orsak till haveri: Landning efter skjutning mot luftmål. Sättning för långt tillbaka, ca 200 m från märket, varvid fpl kolliderade med stenmur.
Skador flygplan: Vänster undervinge och stjärtpartiet deformerade. Höger landningsställsben avbrutet.
Skador motor: Samtliga propellerblad krökta.
Beräknad reparationskostnad 10.000:- kr

Återlämnat till F 9 1944-07-18
Kasserat 1944-08-19
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron