2546 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

2546 J 11

Inläggav Leif Fredin » 25 mar 2014, 12:02

2546
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 924

Kontrollfluget 1941-04-09
Avsänt från Turin 1941-05-03
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-05-20.
Anmält klar för avhämtning 1941-06-03.
Godkänt 1941-05-31
Levererat till F 9 1941-06-04. Motor typ Fiat A 74 nr 1303

Haveri 1941-06-10. Märkning 9-33
Motor: Fiat A 74M nr 1303
Ff kadett Thorstensson oskadad
Orsak till haveri: Kollision med annat fpl (J 11 nr 2521)
Skador flygplan: Vänster undervinge knäckt. Eventuellt skador å propellern.

Verkstad 1941-07-10; reparation
Till CVM 1941-12-18; stor översyn
Till F 9 1942-12-03

Haveri 1943-03-02 vi F 9, Säve. Märkning 9-45, tillhörde 3/F 9
32.05 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1055
Total gångtid: 32.05 tim
Flygförare fänrik Carl Lothigius oskadad
Orsak till haveri: Stjälpning under körning på marken.
Skador flygplan: Höger undervinges samt höjdroders spetsar uppböjda.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 3.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Vingskada å fpl 45 under körning på marken i hård vind.

Fänrik Lothigius anförde i huvudsak följande:
att han befunnit sig under inkörning med fpl 45 på bana 1 med vind och färdväg enl skiss:

Bild

att han haft tre mekaniker i lävingen;
att vinden varit c:a 20 m/sek och byig:
att strax före honom två fpl kört in på samma bana;
att han vid ---┤ stannat fpl för att invänta svagare vind för att kunna svänga ner mot banans läsida, han hade därvid ganska stort gaspådrag;
att plötsligt fpl krängt över åt höger och häftigt svängt upp mot vinden varvid höger undervinge och höjdroder tog i banan, mekanikerna slängdes ut från vinge;
att fpl 45 vid tillfället, kl 1500, varit det enda fpl på fältet som ej stod vinkelrätt.

Väderleksassistenten Ödwall anförde i huvudsak följande:
att vindstyrkan kl 1455 – 1505 varit i medeltal 16 m/sek;
att vindstyrkan 1458 – 1500 varit ki medeltal 24 m/sek, detta hade varit den största vindstyrka som registrerats denna dag, och att vindstötens maximum antagligen uppgått till 30 m/sek.

Korpral Fries anförde i huvudsak följande:
att han jämte två vpl biträtt fpl 45 vid inkörningen;
att han vitsordade fänrik Lothigius uppgifter;
att det hela hade gått så fort att han inte kunnat hålla emot kantringen utan slängts ut på banan liksom de övriga två mekanikerna.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Synnerligen häftigt vindkast som icke kunnat pareras.

Säve den 3/3 1943
K E Karlsson
Förhörsledare
Einar Tehler
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 8/3 1943
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg

Nödlandning 1943-04-01. Märkning 9-45
Motor: Fiat A 74M nr 1055
Ff vpl Arvidsson (mek korpral Fries)
Orsak till nödlandning: Motorstopp på grund av att mekanikern glömt att fästa bottenpluggen ordentligt.
Skador flygplan: Höger vingställ och landningsställsben skadade samt skador å kroppen. Propellern skadad.
Beräknad reparationskostnad 40.000:- kr

Haveri 1943-09-06 vid F 9 Säve. Märkning 9-46
Total gångtid 32.40 tim
Motor typ Fiat A74R nr 405
Total gångtid 32.40 tim
Besättningen 1. mek furir 8104-17-41 Erik Bertil Påhlsson oskadad
Orsak till haveri: Kollision vid utkörning till start med J 11 nr 2506
Skador flygplan: Vänster vingställ totalhavererat. Propeller skadad.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 60.000:- kr (tillsammans med 2506)

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl nr 10 fört av ljt af Geijerstam kolliderade med fpl 46 fört av furir 8104-17-41 Påhlsson den 6/9 kl 0800.
Skiss öv fpl väg bif.

Bild

Bilaga 1.

Löjtnant af Geijerstam:

Han var beordrad att flyga över fpl nr 10 till Torslanda. Utkörningen till start skedde i kolonn med divch. Kapten Swanlund först i fpl nr 13, samt därefter Geijerstam (väg för utkörning se bifogad skiss). Geijerstam körde c:a 50 m efter fpl nr 13 och växlade sida ett par gånger under utkörningen. Strax innan divch svängde upp på startbanan växlade Geijerstam sid från vänster till höger och hade samtidigt uppmärksamheten riktad ut åt höger på några mekaniker som stodo i änden på startbanan. Geijerstam såg fpl 46 ur 3.div först när detta befann sig c:a 10 m framför fpl 10, varefter kollisionen inträffade med båda fpl vänstra vingställ. Geijerstam såg under utkörningen 3.div fpl parkerade å flygfältets nordvästra del. Då Geijerstam såg, att fpl stodo stilla tänkte han ej vidare på detta. Fpl 46 måste under senaste delen av Geijerstams körning ha förflyttats framåt-

Bilaga 2.

Furir 8104-17-41 Påhlsson:
Påhlsson är ej flygutbildad, men har under över ett år ägt tillstånd framföra fpl på marken. Han skulle köra fpl 46 frpn fplvärn till plattan framför hangar 8 (se skiss). Före förflyttningen, innan han steg upp i sitt fpl, såg han två fpl i kolonn komma fram vid hörnet av hangar 8, men under körningen såg han endast ett av dessa fpl och trodde, att det andra legat bakom detta. Påhlsson följde ej gruppen med ögonen under dess väg, utan när han först observerade den, drog han sig åt höger för att enligt regeln om högertrafik lämna dem plats att mötas. Påhlsson visste ej, var de andra fpl voro, men räknade med, att det skulle gå att mötas. Han blev högst förvånad, när han såg kapten Swanlund på sin högra sida. När han sett fpl till vänster om sig, hade han trots detta gjort en ”sick-sack-gir” åt vänster, (mot de mötande fpl) som därigenom försvunnit ur hans synfält. Han hade bedömt avståndet större än det i verkligheten var, ty när han så gjorde en högergir, fick han se kapten Swanlund på sin högra sida. Han höll låg fart under körningen. Han visste, att högertrafik gäller för fpl.

Bilaga 3.

Kapten Swanlund:
Start var anbefalld i 3-grupp. Utkörning skedde i kolonn. Swanlund, som körde först, såg 3.div fpl parkerade vid fältgränsen (nordvästra delen). Han släppte dem för ett ögonblick ur sikte, och när han seda tittade ditåt såg han fpl 46 komma körande med god fart och kurs rakt mot den utkörande kolonnen. Föra att undvika kollision måste Swanlund häftigt dra på motor och svänga undan. Fpl 46 var då 20 – 25 meter framför Swanlund med kurs rakt mot honom. På Swanlund verkade det, som om föraren i fpl 46 ej observerat gruppen förrän Swanlund passerade förbi på hans högra sida. Swanlund hade för avsikt att i radio varna af Geijerstam, men sändaren var ej påslagen, och det tar ett ögonblick att verkställa detta, och då det var gjort var det redan för sent. Swanlunds uppfattning om det hela är att skulden helt låg hos fpl 46 förare.

Bilaga 4.

Fänrik Blomberg:

Blomberg körde sist i kolonnen och såg såväl de framförvarande i kolonnen som fpl 46. Han såg fpl 46 köra rakt fram utan sick-sackning och med hög fart. Han såg hur fpl 46 hade kurs rakt mot tät-fpl i kolonnen. Bloömberg tänkte per radio varna Swanlund, men i samma ögonblick såg han Swanlund häftigt gira åt vänster med kraftigt motorpådrag, varigenom kollision med honom undveks. Blomberg trodde, att fpl 46 nu skulle upptäcka kolonnen och bromsa upp och svänga, men ingen som helst reaktion förmärktes, Blomberg såg hur af Geijerstam växlade sida i samband med Swanlunds vänstersväng och därigenom fick kurs rakt mot fpl 46 som fortfarande körde med stor fart rakt fram. Gruppens hastighet var låg, vilket är det enda möjliga vid körning i förband på marken. Att fpl 46 haft hög fart framgår av att Blomberg såg båda fpl lyftas upp och vridas 90° vid sammanstötningen.

Bilaga 5.

Vk 155 Berntsson:

Han hade uppehållit sig c:a 150 m från kollisionsplatsen och sett tre fpl ur 1.div under utkörning och följt dem med ögonen för att se var märket skulle ligga. Fpl 46 hade därvid kört från parkeringsplatsen å fältets nordvästra del in mot hangaren och sick-sackat till synes rakt emot 1.div fpl. Han såg endast de sista 40 – 50 meterna av körningen. Det hade sett ut som om fpl 46 skulle kollidera med det första fpl i gruppen men gått klart och dolts för Berntsson bakom detta fpl, varefter kollisionen inträffat med bakomvarande fpl. Huruvida kollisionen med det första fpl undgicks genom att fpl 13 svängde, kan Berntsson ej avgöra på grund av avståndet.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kollision vid körning på marken. Kollisionen synes ha förorsakats av, att föraren i fpl 46, som såg gruppen komma, ändå körde ut på fältet, och i stället för att stanna och lämna plats verkställde sick-sack-sväng mot förbandet.

Säve den 13/9 1943
O Ahlström
Förhörsledare
- G Blomberg
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 21/9 1943
M Bång
Depå-chef
/R A Sandberg

Överlämnat till F 13 1944-04-27 som lån, Motor typ Fat A 74 nr 405
Verkstad 1944-10-12; motorbyte. Motor typ Fiat A 74 nr 1546 inmonterad.
Från flygverkstad 1944-11-22
Verkstad 1945-02-24. Spån och bitar av kannringar upptäcktes vid sumpprov.
Kasserat 1945-03-14
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst