2553 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

2553 J 11

Inläggav Leif Fredin » 26 mar 2014, 17:22

2553
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 971

Kontrollfluget 1941-04-30
Avsänt från Turin 1941-06-05
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-06-18.
Anmält klar för avhämtning 1941-07-01.
Godkänt 1941-06-27
Levererat till F 9 1941-07-02. Motor typ Fiat A 74 nr 1377

Haveri 1942-03-27 vid Kiruna. Märkning 9-13
Motor: Fiat A 74 nr 1377.
Ff furir Wimmercrantz oskadad.
Orsak till haveri: Körning å is. Under landning kolliderade fpl med en snövall med påföljd att skidbeslaget skadats
Skador flygplan: Brott å skidbeslag.

Haveri 1942-05-16 vid Kallax. Märkning 9-13
Motor: Fiat A 74M nr 1377
Ff vpl Uggla oskadad
Orsak till haveri: Hård sättning.
Skador flygplan: Vingrotbeslag skadat.
Skador motor: Lossnad cylindertopp.
Beräknad reparationskostnad 2.000:- kr

Till CVM för översyn
Till F 9 1942-12-09

Haveri 1943-01-07 vid F 9, Säve. Märkning 9-13, tillhörde 1/F 9
Total gångtid: 154.25 tim
Motor: Fiat A74M nr 1697
Total gångtid: 5.55 tim
Flygförare kapten Gösta Swanlund oskadad
Orsak till haveri: Håla i marken.
Skador flygplan: Höger landningsställsben avslaget, höger undervinge knäckt, 2 propellerblad skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 10.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Vid utkörning till start har ett fpl fört av kapten Swanlund sjunkit igenom jordskorpan över en kulvert varvid ett landningsställsben, undervinge och propellern skadats (se bil 1)

Stnavdchefen med
anmälan.

Till Chefen för 1.div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 13/2553 med motor 1697 denna dag under utkörning före start kört igenom jordskorpan över en kulvert med påföljd att skador uppstått å höger landningsställsben och undervinge samt på propellern.
Förare: Kapten Swanlund
Fpl gångtid: 154 t 25 m.
Motorns gångtid: 5 t 55 m.

Säve den 7 januari 1943.
S Edstam
Stnavdchef.

Kapten Swanlund anförde i huvudsak följande:
att div den 7/1 skulle hava övningar i divförband,
att han själv förde befälet över div,
att fpl vid utkörning till start plötsligt sjönk ner i en omkr ½ m djup grop med höger hjul, varvid landningsstället, höger undervinge och propellern skadades,
att det vid undersökning visade sig att marken vid en av avloppskulverterna sjunkit undan så endast ett ca 10 cm tjockt snötäckt jordlager fanns ovanför hålet,
att detta ej kunnat upptäckas på grund av ett markytlagret var kvar och ev sänkning i densamma doldes av snötäcket samt
att han i övrigt ej hade något att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
G. Swanlund
Kapten

Sergeant Winquist anförde i huvudsak följande:
att sättningen i markytan närmast avloppskulverten bero på dels tjälperioden och del på den därefter följande kraftiga nederbörden,
att undermineringen ej kunnat upptäckas i förväg på grund av att gräsrötterna band det översta jordlagret i vilket ev sättning doldes av nyfallen snö.

Uppläst och vidkänt:
N. Winquist
Sergeant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Sättningar i fältet. Då dessa ej kunnat upptäckas i förväg synes mig ingen kunna göras ansvarig för haveriet varför föreslås att Krona vidkännes kostnaderna.

Säve den 12/1 1943
Nils Adlercreutz
Förhörsledare
W. Wagner
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.. Materielen iståndsättes genom avd VI försorg

Säve den 16/1 1943
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg

Överlämnat till F 13 1944-07-03 som lån med motor typ Fiat A74 nr 1111

Haveri 1944-08-30 strax söder sjön Glan. 1.div/F 13, märkning 9-41
Motor: Fiat A74 nr 1111
Ff aspirant K H Mattson oskadad
Orsak till haveri: Kollision med elledning under navigeringsflygning på lägsta höjd.
Skador flygplan: Övervingens framkant skadad.
Skador motor: 2 st propellerblad skadade.
Beräknad reparationskostnad 1500:- kr

Flottiljverkstad 1944-08-31; reparation
Från verkstad 1944-09-12.
Återlämnat till F 9 1944-10-18
”Ej flugen sedan 1944-10-18”
Till Svensk Flygtjänst AB 1946-01-25 som reservdelar enlig MA 798:71
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst