S 6 nr 36, 3338, 338

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 36, 3338, 338

Inläggav Leif Fredin » 29 maj 2014, 08:59

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Nederlandse Vliegtuigenfabriek, Amsterdam
Tillverkningsnummer 5076

Godkänt 1928-07-20
Numrerat 36
Levererat till F 3 1928-07-21 med motor typ BJ VI nr 6355.
Förråd 1928-07-21. Diverse arbeten
I tjänst 1928-07-30
Till CFM 1928-08-09. Diverse arbeten
I tjänst 1928-08-18
CFM 1928-09-10. Översyn och upprustning.
I tjänst 1928-09-21
Förråd 1928-10-03
CFM 1928-10-19. Översyn.
Formation 1928-11-01.

Haveri 1928-11-07 vid Torslanda.

Ur protokoll:

Härefter hördes: Löjtnant Schyberg,
som berättade i huvudsak följande:
att han den 7 november d.å. skulle företaga flygning för att orientera sig över det område, som skulle fotograferas;
att han före starten gått över flygfältet, som på grund av att det var något fruset, föreföll jämförelsevis fast;
att maskinen vid starten, efter att hava rullat ungefär 25 m, skar ned med hjulen minst 2 dm;
att maskinen härav slog runt.
Marken, där missödet inträffade, var under den tillfrusna ytan sumpig och lös.
Följande skador uppstodo:
1/ Propellern brast;
2/ En cylinder skadades av den från propellern lösslitna delen;
3/ Övervingens framkant skadade;
4/ Diverse stöttor bröts;
5/ Flygkroppen blev böjd;
6/ Fena och sidoroder skadades;
7/ Diverse mindre skador, vilka ej av Löjtnant Schyberg kunde i detalj angivas.

Flygplanet nedmonterat å haveriplatsen (Torslanda) och hemsänt per järnväg.
Under järnvägstransport 1928-11-07
CFM 1928-11-14. Reparation
Utlånat för motorprov. Motor typ BJR nr 8086 inmonterad (provmotor)

Haveri 1929-03-01
Ur rapport:
Till Flygstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att efter fullbordat stigprov fredagen den 1. mars flygplanet typ S 6 nr 36, motor Bristol (nedväxlad), förare kapten Lundborg, vid landningen slog runt och skadades. Kapten Lundborgs rapport om haveriet bifogas. Vid landningen som företogs med hög stjärt rådde klabbföre.
Vid efter haveriet företagen besiktning av flygplanet och motor befunnos följande delar vara skadade:
Övervingen: framkanten vid ytter vänster stötta, framkanten från mitten av vänster tank till ½ meter åt höger om höger bensintank, fanéret å trumspryglarna mellan de båda högra tankarna och mellan de båda vänstra tankarna.
Undervingen: ledningarna i framkanten
Flygkropp: stagbockens fyra övra ben, bakre fältet och akterstäven, hävarmar till främre stabilisatorfästet, plåtklädsel vid stjärt och motorfundament.
Styrorgan: Sidoroder, fena, vänster stabilisatorhalva.
Motorn: Vissa av skyddskåporna över ventilerna samt startklon vid navet.
Propellern: propellerns båda halvor med skyddskåpan spolierade.

Med hänsyn till de pågående jämförande motorproven igångsattes omedelbart reparation av flygplanet och beräknas reparationen vara färdig nästkommande vecka, så att proven åter skulle kunna fortsätta omkring den 8. mars.
Reparationen, inklusive ny propeller, beräknas draga en kostnad av c:a 6.000:- kronor.

Malmen den 2. mars 1929
P. Koch
Styresman.

Kapten E. P. A. M. Lundborg
med rapport

Till Styresmannen för Centrala Flygverkstaden å Malmen.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag denna dag vid landning efter stigprov kapotterade med flygplan n:r 36, varvid propellern, stjärtpartiet och övervingen skadade.
Flygplanet gled ungefär 50 meter på snön (stjärten dock ännu icke nere), då maskinen långsamt började går runt. Då jag icke hade en tanke på, att snön kunde vara så pass kärv, hann jag inte giva gas igen och ansätt landningen med motor på, utan maskinen slog helt runt.

Malmen den 1. mars 1929.
Einar Lundborg
Kapten.

Reparation. Klar 1929-03-06
Motor tp BJ VI nr 6347 inmonterad 1929-04-08
Motorn urmonterad 1929-05-16 för undersökning.
Motorn åter inmonterad 1929-05-22
Motor typ BJ nr 6355 inmonterad 1929-06-06
Formation 1929-06-12
CFM 1929-07-11. Diverse justeringar
Formation 1929-07-13
CFM 1929-09-07. Översyn och justering.
Formation 1929-09-19
CFM 1929-10-11. Motor typ BJ VI nr 6336 inmonterad.
Formation 1929-10-23

Haveri 1929-11-26 vid Malmen.
Lärare furir Gottfrid Lundberg, elev vpl furir T Modén oskadad.

Flygplanet kapotterade vid planerad landning å flygfältet å Malmen. Enligt lärarens uppgift hade den elev, som utförde landningen, låst rodren, så att läraren icke tillräckligt snabbt kunde parera en vid landningen erhållen studs. Kostnaderna för materielens reparation c:a 7.500:- kronor.

Bild


Förråd 1929-11-27
CFM 1930-01-09. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6315 inmonterad.
Formation 1930-03-31
CFM 1930-04-04. Belysningsanordningarna kompletterade
Formation 1930-04-09

Haveri 1930-04-15. Planet ställdes på näsan vid sväng efter landning.

CFM 1930-04-16. Översyn. Ny propeller Täckplåtar reparerade.
Formation 1930-04-17
Motor typ BJ VI nr 6355 inmonterad 1930-04-24
CFM 1930-04-28. Översyn av motorn.
Formation 1930-04-30

Haveri 1930-06-18. Kapottering vid nödlandning vid Olsliden, 35 km nordost Vindeln under flygning Boden – Stockholm.

Oljerör mellan sump och luftintag brustit och motorn skurit på grund av oljebrist.

Flygplanet kapotterade vid nödlandning i Olsliden (35 km från Vindeln). Orsaken till nödlandningen var hopskärning av motorn. Anledningen till motorns hopskärning var oljebrist på grund av ett brustet oljerör. Anledningen till att kapottering inträffade vid nödlandningen var, att denna måste företagas i olämplig terräng. Besättningen oskadad. Kostnaderna för materielens reparation c:a 14.000:- kronor.

CFM 1930-06-25. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6448 inmonterad.
Förråd 1930-11-20
Överlämnat till F 5 1931-01-08 som lån

Haveri 1931-02-18. Kapottering.
Skador: Balkarna på undervingen avbrutna mitt för stöttfästena på såväl höger som vänster sida. Vänster hjuls fälg bucklad och innerslangen sönder. 1 st N-stötta knäckt (avsänd till CFM för reparation).

Verkstad 1931-02-18
Reparation av undervinge. Vingbalkarna skarvade från vingstöttsfästena å höger och vänster sida. Ersatt spryglar vänster och höger nr 12, 13 och 14 samt ändsarg och fanér.
Formation 1931-03-12. Skidor påmonterade den 17/3. Skidor utbytta mot hjul den 23/3.

Nödlandning 1931-03-20. Flygplanet oskadat.

Återlämnat till F 3 1931-04-18
Förråd 1931-04-18
CFM 1931-04-27. Översyn.
Formation 1931-05-08
CFM 1931-06-17. Motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6346 inmonterad
Formation 1931-07-01

Haveri 1931-07-09. Under storm blåste flygplanet omkull, varvid undervingen i vänstra ändan söndrades, och ställde sig därefter på näsan.

Ny undervinge monterad 1931-07-12
CFM 1931-08-14. Diverse smärre justeringar.
Formation 1931-08-20
CFM 1931-09-12. Diverse smärre justeringar.
Formation 1931-09-16
Förråd 1931-10-02.
CFM 1931-11-24. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6315 inmonterad. Flygplanet omnumrerat
Numrerat 3338 enligt skrivelse FS, TB nr H.120 daterad 1931-11-18

Bild


Överlämnat till F 5 1932-02-13 som lån
Verkstad 1932-02-17. Inmontering av: stol, talrör, ratt med visare för stabilisator för Dk-flygning.
Formation 1932-02-22.
Verkstad 1932-03-16. Undervingens högra sida skadad. Bakbalken skarvad mellan sprygel nr 12 och 13. Nya spryglar nr 12, 13 och 14, ny ändsarg, nya spiklister, 3 st nya fanér samt ny tygklädsel. Vingen monterad
Formation 1932-03-30
Verkstad 1932-04-07. Detaljer för Dk-flygning bortmonterade.
Formation 1932-04-16.
Verkstad 1932-06-10. Utbyte av: övre bult i sidoroder, vänster inre och höger yttre bultar i höjdroder m.m.
Formation 1932-06-15.
Verkstad 1932-09-12. Motorn urmonterad för översyn.
Återlämnat till F 3 1932-11-26. Formation
CFM 1933-03-04. Luftintag, ny typ, monterat.
Formation 1933-03-10
CVM 1933-08. Motor typ BJ VI nr 6346 inmonterad.
Formation 1933-08-26
Förråd 1933-10-06
Formation 1933-11-21
CVM 1933-11-30. Inmontering av hållare för siktmedel för fast ksp.
Formation 1933-12-01.
CVM 1933-12-05. Mindre översyn. Radiomontage m/27/32
Formation 1934-02-16
Förråd 1934-03-01
CVM 1934-04-15. Lättroder monterat å sidorodret. Målbogseringsanordning bortmonterad m.m
Formation 1934-04-21
CVM 1934-06-06. Motor typ BJ VI nr 6318 inmonterad. Diverse mindre justeringar.
Formation 1934-06-12

Haveri 1934-10-19. Vid landning bröts undervingen vid stöttfästena, båda ändarna.
Motor: BJ VI nr 6318
Ff furir Fredrikzon oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av landningsmanövern.
Skador flygplan: Undervingens båda ändar brutna. Högra N-stöttan böjd.
Beräknad reparationskostnad 1.200:- kr

1934-10-31. Undervingen och högra N-stöttan utbytta.
Förråd 1935-02-06
CVM 1935-03-28. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ VI nr 6451 inmonterad.
Förråd 1935-04-28
Formation 1935-05-27
Förråd 1935-10-10
CVM 1935-10-30. Stor översyn. Motor typ BJ VIA nr 6448 inmonterad. Märkning och omnumrering enl ritning ZD 4045. Avdriftsmärken å stabilisator.
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-8
Registreringsnummer 338 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
Formation 1936-05-06

Nordiska Flygtävlingen 1936-05-22 till -23 Tävlingsnummer 22, förare kapten K. Lilliér

CVM 1936-07-02. Diverse justeringar
Formation 1936-07-09

Nödlandning 1936-08-17 vid F 3, Malmen. Märkning 3-8
Total flygtid: 1457 tim.
Motor: BJ VIA nr 6448
Total gångtid: 1082 tim.
Besättningen ff löjtnant H von Schinkel, fs löjtnant Sven Almqvist oskadad
Orsak till nödlandning: Förarstolen hade sjunkit så djupt att den låst manöveraxeln till höjdrodret.
Skador flygplan: Kroppen: större skador å samtliga baldakinstöttor, motorfundament och akter.
Vingställ: större skador å övervingens högra del och skevningsroder. Stjärtpart: störres skador å fena och sidoroder. Landningsställ: mindre skador å landningsställ.
Skador motor: Större skador å propeller samt 3 st avgasrör. Mindre skador å avgassamlare. Motorns inre skador ha ej kunnat fastställas. Större skador å propeller och avgasrör
Beräknad reparationskostnad 9.300:- kr

Ur protokoll
Haveri med fpl S 6 nr 338 (8); föranlett av att, vid upptagning efter ”tryckning” förarstolen sänkt sig så djupt, att höjdrodrets manöveranordning låst sig.

Löjtnanten H.D. von
Schinkel med rapport
angående haveri.

Till Chefen för Östgöta flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag den 17/8 1936 kl. 15.28 havererat med fpl nr 8 å den del av flygfältet som för närvarande uppbär växande havre.
Anledningen härtill och händelseförloppet under närmast föregående flygning var följande.
Flygningen avsåg fotografering av förut rekognoscerade flygfält i Småland. Spanare var löjtnant Almquist. Sedan Tranås fotograferats överflög jag på väg mot Ya flygfält några mindre fält i trakten av Marbäck. Mot ett av dessa fält tryckte jag fpl något och gjorde sedan en upptagning. Härvid släppte regleringsspaken för föraresitsen så att denna föll ned på de under densamma befintliga förbindelseanordningarna mellan handspak och höjdroder. Detta åstadkom att spaken endast kunde föras inom ett begränsat område framåt och bakåt inom detta område endast med hårda knyckar. Kontrollen över skevningen var oförändrad. Jag tog kurs å Malmen fortsatte stigningen samt underrättade spanaren om vad som inträffat och tillsade honom att vara beredd på min tillsägelse företaga uthopp från fpl. Då fpl nått 1500 m höjd undersökte jag vilka olika anfallsvinklar och farter som fpl kunde framföras med och utan motor i stigning, planflykt och plané. Härvid fann jag att fpl ej kunde stålas utan motor, då nosen sjönk under horisonten så fort motorn drogs av. Den minsta fart som kunde hållas i plané var 160 km/tim. Härefter försökte såväl spanaren som jag att var för sig och gemensamt bringa förarsitsen i rätt läge men detta misslyckades och efter en del försök började höjdspaken att kärva inom ett område som det gick att flytta fram och tillbaka. Då jag ansåg att risken för spanaren att stanna kvar i fpl ej var större än att lämna detta med fallskärm meddelade jag honom att jag hade för avsikt att landa på Malmen och att det måste bli en hård rundslagning, varför han måste binda fast sig så hårt som möjligt.
Malmen överflögs på låg höjd och meddelande nedkastades till startofficeren med anhållan om ambulans och att fältet utrymdes då vi saknade full kontroll över fpl. Härefter utkastades på låg höjd över den planerade delen av fältet handkameran och två stycken kasettboxar för att dessa ej skulle skadad spanaren vid rundslagning.
Landningen företog jag inom den av havre bevuxna delen av fältet, då jag ansåg att havren skulle bromsa upp farten något och markbeskaffenheten här skulle vara mjukare är på övriga delar av fältet. Omedelbart innan nedslaget gav jag en påfräsning med motorn för att få upp nosen ifråga ifrån dess låga läge. Stabilisatorveven var av stolens regleringsspak låst i sitt främre läge, kunde ej vevas tillbaka. Fpl hastighet ögonblicket innan rundslagningen var enligt hastighetsmätaren 160 km/tim. Ingen skada å personal uppstod.

Malmen den 18 augusti 1936.
H. von Schinkel
Löjtnant.

Löjtnanten S.L.R. Alm-
qvist med rapport an-
gående haveri.

Till Chefen för Östgöta flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt avgiva följande rapport över haveri med fpl n:r 8, i vilket jag tjänstgjorde såsom spanare.
Förarens, Löjtnant von Schinkel, rapport angående haveriets orsaker och förlopp vitsordas.
Då jag var övertygad om att en rundslagning vid landningen var ofrånkomlig, meddelade jag föraren min avsikt att före landningen kasta överfbord en handkamera och två fyllda kasettboxar, vilka medfördes i spanarrummet. Materielen nedkastades på låg höjd på den under arbete varande delen av fältet, och har senare tillvaratagits.
Malmen den 18 augusti 1936.
Sven Almqvist.
Löjtnant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Spärren på omställningsspaken (det 4, ritning MZ 4040) till den ställbara förarstolen (ritning MZ 4020) har lossnat ur kuggsegmentet, varvid stolen sjunkit så djupt, att spetsarna av hävarmarna på omställningsaxeln (ritn MZ 3014) pressats förbi (2 à 3 mm) manöveraxeln till höjdrodret (det 28, ritn C 2095) samt blivit vilande mot nämnda axels undersida. Härvid har plåten (det 14, ritn MZ 3021) begränsat höjdrodrets utslag till mellan de båda kardanlänkarnas bultar (det 8 och 9, ritn C 2095).
Vid företagna prov har framkommit att, med omställningsspaken och kraftig tryckning på axlarna, stolen kan bringas i samma läge som det ovan inträffade, samt att härvid stabilisatoromställningen ej kan manövreras.
Stolen kan endast bringas i normalt läge genom att manöveraxeln till höjdrodret böjes bakåt.

Malmen den 19/9 1936
E. Kjellgren
Förhörsledare
S. Åkerlind.
Protokollförare

CVM 1936-08-17. Stor översyn efter haveri. Motor typ BJ VIA nr 6448 inmonterad
Formation 1936-10-28
Förråd 1936-11-01

F 5 formation 1937-03-22
F 3 formation 1937-06-07
Förråd 1937-10-01
Till CVM 1937-12; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VIA nr 6472 inmonterad. Fpl ommärkt.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
F 3 förråd 1937-12-15
Överlämnat till F 5 1938-01 som lån

Haveri 1938-01-17. Undervingen skadad vid start från Malmslätt. Utbytt.
Motor: BJ VI nr 6472
Ff fänrik Lundgren oskadad
Orsak till haveri: Lättning med låg fart i kraftig, byig vind. Startsättet valt på grund av rådande olämpliga markförhållanden.
Skador flygplan: Bägge vingspetsarna avbrutna vid stöttfästena.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr

F 5 formation 1938-01-22
Till F 3 1938-04-14
Förråd 1938-04-14
Formation 1938-06-28

Totalhaveri 1938-08-01 vid Gotland. Märkning 3-8
Motor: BJ VIA nr 6472
Besättningen ff furir Harry Ehrnbring omkom, fs vicekorpral Åke J. Kalin räddade sig med fallskärm.
Orsak till haveri: Låsning av höjdroderspaken i baksits på grund av att trumman för målbogseringen lossnat.

Totalhaveri under målbogsering utanför Högklint, Gotland på grund av att en wiretrumma hoppade ur sin lagring och kastades fram mot dubbelkommandospakhylsan, varvid fpl tvingades i dykning. Besättningen tvingades hoppa i fallskärm varvid föraren furir N.H.A. Ehrnbring drunknade medan mekaniker vicekorpral Kahlin räddades av en motorbåt vid Högklint.

Beslut
Den primära orsaken till haveriet är att wiretrumman hoppade ur sin lagring. Att så skedde beror sannolikt på det förhållandet, att den wiretrumma, som användes vid haveritillfället, var något skev och på grund därav kom i kraftig vibration,
Den sekundära orsaken till haveriet är, att dk endast var delvis urmonterat i ifrågavarande fpl, vilket medförde, att trumman, när den hoppade ur sin lagring och kastades fram mot dkspakhylsan, pressade densamma framåt, varvid fpl tvingats i dykning. Trycket på hylsan har därvid sannolikt varit så stort, att föraren icke förmått häva dykningen utan sett sig nödsakad beordra fpl övergivande.
Fplbesättningen har icke varit iförd flytvästar, ehuru bestämmelser härom funnits utfärdade.

Kasserat 1938-11-04
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst