S 6 nr 474, 3374, 374

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 474, 3374, 374

Inläggav Leif Fredin » 01 jun 2014, 20:05

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 171

Levererat till F 4 1930-02-13. Motor typ BJ VI nr 6347.
Numrerat 474
Godkänt 1930-02-24
Verkstad 1930-04-01. Planet monterat på hjul.
Förråd 1930-04-08
I tjänst 1930-05-14
Verkstad 1930-08-02. Fanéret på vänstra vingens ytterända nytt.
I tjänst 1930-08-05
Verkstad 1930-10-14. Bränslesystemet ändrat.
I tjänst 1930-11-22

Haveri 1931-01-08
Motor: BJ VI nr 6347
Ff furir Blomqvist oskadad
Orsak till haveri: För låg fart.
Skador flygplan: Större skador å kroppen, vingar och landningsställ m.m.
Skador motor: Endast smärre skador å motorn. Propellern splittrad.
Beräknad reparationskostnad 14.200:- kr

Bild

F 4 förråd 1931-01-08
Verkstad 1931-02-01. Reparation. Ombyggnad till hydro. Motor typ BJ VI nr 6452 inmonterad. Planet omnumrerat
Numrerat 3374 enligt skrivelse FS, TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Överlämnat till F 3 1932-06-14
Formation 1932-06-15

Bild

Haveri 1932-06-17. Undervingen tog i marken vid landning, varvid bakre vingbalken och några spryglar skadades å vänster sida.

Till CFM 1932-06-22. Ny undervinge monterad. Diverse reparationer
Formation 1932-06-28
Till CFM 1932-07-18. Undervingen utbytt. Diverse smärre justeringar.
Formation 1932-07-23
Till CFM 1932-08-26. Diverse smärre justeringar
Formation 1932-08-29
Till CFM 1932-08-29. Provflygning för kontroll av regleringen. Mindre omreglering och list inlagd i sidorodret. Formation 1932-08-30
Till CFM 1932-09-15. Kamerasikte, Aldis Sight, inmonterat m.m.
Formation 1932-09-17
Förråd 1932-10-07
CFM 1932-11-22. Diverse arbeten
Formation1932-11
Till CFM 1933-03-16. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6473 inmonterad. Radiomontage m/27/32 monterat
Formation 1933-04-11

Haveri 1933-04-20. Vid landning tog höger vingspets, undervingen, i marken och bröts vid stöttfästena.

Förråd 1933-04-21
Till CFM 1933-05-05. Övervingen utbytt. Ny undervinge monterad. Diverse reparationer.
Formation 1933-05-16

Haveri 1933-07-13. Vid landning bröts undervingen i båda ändar vid stöttfästena. Planet stått på näsan.

Reparation 1933-07-13. Undervingen utbytt. Ny vänster N-stötta. Nya hjul. Avgassamlaren utbytt, från fpl nr 3335
Formation 1933-07-18
Till CVM 1933-09-11. Motor typ BJ VI nr 6445 inmonterad. Diverse smärre justeringar
Formation 1933-09-20
Förråd 1933-10-05
Formation 1933-11-14
Till CVM 1933-11-17. Mindre översyn.
Formation 1933-12-04

Haveri 1934-05-07. Vid landning tog undervingen i trädtopparna, varvid framkanten delvis söndrades.

Till CVM 1934-05-07. Undervingen utbytt. Beslag för 50 kg bomber inmonterade.
Formation 1934-05-08
Till CVM 1934-07-17. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ VI nr 6351 inmonterad
Formation 1934-08-06

Haveri 1934-09-20. Fpl ställdes av en kraftig stormby på nosen, varvid undervingen bröts vid stöttan, vänster sida.
Motor: BJ VI nr 6351
Orsak till haveri: Stormby.
Skador flygplan: Bruten vingspets.
Beräknad reparationskostnad 400:- kr

1934-09-22. Undervingen utbytt. Formation.
Förråd 1934-10-25
Formation 1934-11-01
Till CVM 1935-02-18. Diverse arbeten
Formation 1935-02-27
Till CVM 1935-04-29. Mindre reparation av fpl.
Formation 1935-05-03
Till CVM 1935-05-17. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ VI nr 6318 inmonterad.
Förråd 1935-06-16
Formation 1935-07-09
Till CVV 1935-07-23. Montering av sjölandningsställ.
Formation 1935-08-08
1935-09-06. Flottörlandningsställ utbytt mot hjullandningsställ
Förråd 1935-10-11
Till CVM 1935-10-25. Diverse arbeten. Fpl omnumrerat
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-12
Registreringsnummer 374 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
Överlämnat till F 1 1935-11-01 som lån
Återlämnat till F 3 1936-03-16
Formation 1936-03-17
Förråd 1936-05-01
Till CVM 1936-05-22. Stor översyn samt motorbyte. Motor typ BJ VIA nr 6472 inmonterad.
Formation 1936-09-12

Nödlandning 1936-09-27
Motor: BJ VIA nr 6472
Ff furir Magnusson oskadad
Orsak till nödlandning: Igenoljad motor.

Förråd 1936-10-15
Formation 1937-02-04
Förråd 1937-03-04
Formation 1937-04-21
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-08-21
Till CVM 1937-09-21; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6317 inmonterad
F 3 förråd 1937-11-23
Överlämnat till F 5 1937-11-29 som lån

Nödlandning 1937-12-14 pga motorstopp. Undervinge och höger sida skadade.
Ff fänrik Lundgren oskadad
Skador flygplan: Undervingen något skadad.
Beräknad reparationskostnad 300:-

F 5 verkstad 1937-12-15. Reparation av skada efter nödlandning. Vingställ, sidoroder och höjdroder varit nedmonterade för hemtransport efter nödlandning. Utbyte av undervinge (tagen från fpl 332).
Formation 1938-01-12

Bild

Haveri 1938-03-04. Fpl blåst omkull. Skador: undervinge, höger sida, båda balkarna avbrutna vid stöttfästet.

F 5 verkstad 1938-03-05.
Formation 1938-04-11.
Återlämnat till F 3 1938-04-14. Förråd
Formation 1938-04-28
Till CVM 1938-08-11 för reparation
Formation 1938-08-20
Förråd 1938-10-01
Till CVM 1938-11-03; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6347 inmonterad
Överlämnat till F 5 1938-12-01 som lån
Återlämnat till F 3 1939-04-27. Förråd
Formation 1939-05-03
Förråd 1939-07-31
Till CVM 1939-08-01; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VIA nr 6321 inmonterad
Formation 1939-09-14

Haveri 1939-12-06 vid Buddbyträsket. Märkning 3-12
Total gångtid: 1461 tim.
Motor: BJ VI nr 6321
Total gångtid: 780 tim.
Besättningen ff fänrik Nils Ahlner, fs korpral Rune Sjödin oskadad
Orsak till haveri: Kapottering på grund av stöp vid landning på is.
Skador flygplan: Flygkropp, motorfundament, sidoroder och fena kassabla. Övervingen skadad, huvudsakligen i framkantfanéret
Skador motor: 2 st. vippor skadade, propellern kass.
Beräknad reparationskostnad 8.000:- kr

Ur protokoll:
Fänrik Ahlner anförde i huvudsak följande:
att han beordrats utföra viss rekognosering för sgrp
att han först utfört tre landningar på Peröfjärden
att han därefter flög till Buddbyträsket, där han likaledes utförde tre landningar
att första landningen på Buddbyträsket företogs på södra delen av träsket, den andra vid Bodens sjöhangar och den tredje vid norra delen av sjön
att fpl kapotterade vid sista landningen till följd av stöp på isen, som täcktes av nyfallen snö.

Uppläst och vidkänt:
Nils Ahlner
Fänrik

Korpral Sjödin anförde i huvudsak följande:
Korpral Sjödin hade intet att tillägga utöver Fänrik Ahlners redogörelse.

Uppläst och vidkänt:
Rune Sjödin
Korpral 61

Till F 3 per järnväg 1939-12-09
F 3 förråd 1939-12-21
Märkning 3-74 (1939-12)
Till CVM 1940-04-19; haverireparation. Motor typ BJ VI nr 6319 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
F 3 förråd 1940-07-13
Formation 1940-07-19
Märkning 3-74
Till CVM 1940-10-07; liten översyn. Motor typ BJ VI nr 6343 inmonterad
F 3 förråd 1940-11-02
Formation 1941-01-17
Överlämnat till F 2 1941-01-18 som lån
Återlämnat till F 3 1941-04-09. Förråd
Formation 1941-04-28

Haveri 1941-07-31
Motor: BJ VI nr 6343
Ff aspirant Hain oskadad
Orsak till haveri: Kollision på marken med S 6B nr 387 under nattflygning.
Skador motor: Propellern kassabel.

F 3 förråd 1941-09-15
Till CVM 1941-09-22; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VIF nr 6930 inmonterad
F 3 förråd 1941-11-04
Formation 1941-11-05

Haveri 1942-01-08 vid Malmen. Märkning 3-74.
Motor: BJ VIF nr 6930
Besättningen ff furir Arne Rosell, ss vpl Bengt Petersson oskadad
Orsak till haveri: Manöverfel vid starten.
Skador flygplan: Flygkroppens bakre del svårt deformerad. Höger stöttpyramid deformerad; motorfundamentet kassabelt, landningsställ något skadat. Undervinge svårt skadad, kass. Övervingen: framkant bräckt på 1/4 av längden.
Skador motor: Vippaggregat till cyl 1, 6 och 7 förskjutna bakåt, avgassamlaren deformerad. Propellern kassabel.
Beräknad reparationskostnad 11.000:- kr

Verkstad 1942-01-14; haverireparation
Kasserat 1943-04-29. Gångtid 1937 tim. Ålder
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster