S 6 nr 3377, 377

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 3377, 377

Inläggav Leif Fredin » 02 jun 2014, 09:58

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 197

Levererat till F 3 1932-11-13. Motor typ BJ VI nr 6928
Numrerat 3377
Godkänt 1932-12-02
Till CFM 1932-12-12. Utförande av vissa prov
F 3 formation 1933-01-28
Till CFM 1933-03-15. Varvräknare typ Askania monterad
F 3 formation 1933-03-17
Till CVM 1933-07-03. En sprygel och ändsargen reparerade i undervingens ytterända, höger sida.
F 3 formation 1933-07-05
Till CVM 1933-08-12. Motor typ BJ VI nr 6844 inmonterad. Radiomontage m/27/32 inmonterat.
F 3 formation 1933-09-01.
Till CVM 1933-09-06 för vissa prov
F 3 formation 1933-09-13
Förråd 1933-10-07
Formation 1933-11-21

Haveri 1934-01-17. Vid körning å marken rullade fpl ned i ett dike och ställdes på näsan
Motor: BJ VI nr 6844
Orsak till haveri: Under körning på marken ställdes fpl på ”näsan”. Bristande uppmärksamhet i förening med yttre omständigheter (hård och isig mark, utförsluttning och medvind).
Skador flygplan: Smärre skador å undervingens vänstra sida. Propellern kassabel.
Skador motor: Vippmekanismen samt vippstängerna å 5. cyl. deform. Vänster avgasrör stukat.
Beräknad reparationskostnad 550:- kr

Till CVM 1934-01-22. Haverireparation. Motor typ BJ VI nr 6871 inmonterad
F 3 formation 1934-02-03
Förråd 1934-03-01
Formation 1934-04-01
Till CVM 1934-09-04. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ VIF nr 6844 inmonterad.
Förråd 1934-10-16
Till CVM 1935-04-24. Till Försöksavdelningens förfogande
F 3 formation 1935-05-01
Förråd 1935-06-01
Formation 1935-08-01
Förråd 1935-08-08
Formation 1935-09-01
Förråd 1935-10-10
Till CVM 1935-11-26. Till Försöksavdelningens förfogande.
Förråd 1935-11-28.
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-15
Registreringsnummer 377 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
Formation 1936-02-01.
Förråd 1936-03-01
Till CVM 1936-03-06. Motorbyte. Motor typ BJ VIF nr 6871 inmonterad. Avdriftsmärken å vinge och stabilisator enligt Flyg nr 31 införda
Förråd 1936-03-22
Formation 1936-04-21

Haveri 1936-06-10
Motor: BJ VI nr 6871
Ff underlöjtnant Rosén oskadad
Orsak till haveri: Kollision med gränsmarkeringsljus.
Skador flygplan: 1 sprygel å undervingen skadad.
Beräknad reparationskostnad 20:- kr

Till CVM 1936-10-22. Liten översyn och motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6926 inmonterad
F 3 förråd 1937-03-25
Formation 1937-04-22
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Motor typ BJ VIF nr 6871 inmonterad 1937-07-15
Till CVM 1937-08-13. Motor typ BJ VIF nr 6926 inmonterad
Överlämnat till CVM 1937-10-01 för vissa prov
F 3 formation 1937-11-02
Förråd 1938-07-20
Till CVM 1938-08; stor översyn, motorbyte. Motor typ BJ VIF nr 6926 inmonterad
F 3 förråd 1939-01-13
Formation 1939-02-10

Haveri 1939-02-28 vid Mellansjö, cirka 30 km söder Ånge. Märkning 3-15
Total gångtid: 975 tim.
Motor: BJ VIF nr 6926
Total gångtid: 755 tim.
Besättningen ff kapten S H Liljhagen oskadad, fs löjtnant Bo Ingemar Tolf kontusion å höger ländmuskulatur jämte kraftig underhudsblödning och distorsion å andra ländkotan.
Orsak till haveri: Överis, som ej bar hjulen.
Skador flygplan: Kropp: Övre vänster ramrör deformerat framför fenfäste. Övre stagbockrör kass. Diverse mindre skador. Motorinst: Propeller kass. Avgassamlaren delvis deformerad. Stjärtparti: Fena och sidoroder samt stabilisatorstöttor kass. Stabilisator och höjdroder mindre skadade. Övervinge: Sprygel 0 – 10 vänster och 0 – 7 höger brutna bakom bakbalk. Diverse småskador. Undervinge: Diverse småskador.
Skador motor: Ventilkåpor och vipparmar på cyl 6 och 7 skadade.
Beräknad kostnad 5.700:- kr

Ur protokoll:

Kaptenen S. Liljhagen med
rapport om haveri.

Till Chefen för Kungl. Östgöta flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag den 28 februari i år havererat med fpl nr 15 vid Mellansjö, cirka 3 mil söder Ånge.
Förloppet vid haveriet var följande:
En grp under mitt befäl skulle efter hava utbytt skidor mot hjul i Östersund avgå därifrån till Malmen.
För flygningen hade begärts väderleksrapport genom F 4 väderleksdetalj samt uppgift om isförhållandena särskiljt å Siljan, detta för eventuell mellanlandning. Rapporten som var anmärkningsvärt knapphändig angav i huvudsak lokala snöbyar samt angav istjockleken å Siljan till 30 cm och snödjupet till 2 cm. Snödjupet å isen i Östersund var 3 – 4 cm, och i mellanliggande trakter enligt tidningarnas snökartor högst omkring 10 cm. Vid genomgång av molnen angav rapporten risk för isbildning.
Start från Frösön skedde kl 1000, I trakten sydost Rätan mötte grp kraftigt snöfall varför jag sökte komma fram över Horten – Havern och då detta ej heller lyckades längs järnvägs- och sjösystemet vis stambanan mot Ljusdal. Norr Ramsjö var snötjockan ånyo så kraftig att jag tvingades vända. Då jag enligt väderleksrapporten hade den uppfattningen att snöbyn endast var lokal men på grund av den nämnda risken för isbildning ej kunde överflygas beslöt jag att landa på sjön Mellansjö som jag redan på vägen söderut bedömt som lämplig, för att där avvakta att snöbyn drog förbi samt per telefon efterhöra vädret längre söderut. Vid landningen som skedde normalt rullade fpl cirka 100 m, varefter det plötsligt stoppade och långsamt gick runt. Orsaken härtill visade sig vara att å sjöns norra del, där en å rann ut, bildats några cm tjock överis c:a 20 cm över kärnisen, vilken överis ej bar hjultrycket. De övriga fpl som hade order att ej landa förrän på tecken från mig sågo rundslagningen och fortsatte därför tillbaka till Östersund. Missödet anmäldes till F 4, varifrån även hjälp för nedmontering rekvirerades. Sedan nödiga förberedelser för fpl återtransport vidtagits samt hjälpen från F 4 anlänt avreste jag jämte spanaren, löjtnanten Tolf, med tåg till Malmslätt.

Malmen den 6 mars 1939.
S. H. Liljhagen
Kapten.

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet förorsakat av överis.
Ff har icke brustit i aktsamhet då väderleksrapporten ang snödjup m.m. icke givit anledning antaga risk för landning med hjul å sjöarna i Norrland förefunnits.

Malmen den 15/3 1939
G. von Porat
Chef för Kungl. Östgöta flygflottilj

Till F 3 1939-03-01 per järnväg
Förråd 1939-03
Formation 1939-10-23 med motor typ BJ VIF nr 6870
Märkning 3-77 (1939-12)
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Förråd 1940-07-18
Verkstad 1940-07-31; liten översyn. Motor typ BJ VIF nr 6871 inmonterad.
Förråd 1940-09-27
Formation 1941-02-03

Bild

Haveri 1941-02-26 vid F 4, Östersund. Märkning 3-77
Motor: BJ VIF nr 6871
Ff sergeant S B Lundeberg oskadad, fs kapten N Jansson lätt skadad
Orsak till haveri: Kollision med staket vid start. Vindstilla, tungt före samt olämpligt val av startriktning medförde att fpl icke hade lättningsfart, när fältgränsen uppnåddes.
Skador flygplan: Motorfundament, landningsställ kass., undervingen svårt skadad.
Skador motor: Propellern kassabel. De två nedersta cylindrarna kassabla; avgassamlarna, motorplåtar och oljetank deformerade.
Beräknad reparationskostnad 12.000:- kr

Haveri under start vid F 4, Östersund för flygning till Umeå. Föraren sergeant S. B. Lundberg försökte "rycka" fpl över ett staket, men fpl gled genom staketet, hoppade över en väg och hamnade med nosen mot marken c:a 25 m syd vägen, varvid spanaren kapten N. Jansson lätt skadades.

Beslut :
Haveriet har orsakats av att föraren valt en startriktning, som icke medgav tillräckligt lång startsträcka, för att fpl skulle kunna lätta i det rådande föret (djup, lös snö). Enär vindstilla rådde, borde en längre startsträcka hava uttagits och någon av de på fältet befintliga banorna, vilka voro uppkörda och betydligt lättare att komma upp ifrån, utnyttjats, särskilt som fpl var tyngre lastat, än vanligt. Detta gäller, även om föraren misstagit sig på vindförhållandena och bedömt svag vind vara rådande - i så fall borde den med startriktningen så. gott som parallella banan hava använts.

Bild

Sänt till F 3 per järnväg
F 3 verkstad 1941-03-07
Kasserat 1941-04-04. Motor typ BJ VIF nr 6871 kasserades 1941-06-13
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst