S 6B nr 3389, 389

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6B nr 3389, 389

Inläggav Leif Fredin » 07 dec 2015, 10:08

S 6B nr 3389, 389
Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 210

Godkänt 1934-06-19
Levererat till F 3 1934-06-21 med motor typ My VIA nr 5
Numrerat 3389
Formation 1934-08-01
Förråd 1934-10-10
Till CVM 1935-01-24. Diverse arbeten.
F 3 formation 1935-02-01

Nödlandning 1935-02-28 efter motorstopp, vilket orsakats av stopp i bränsleledning.

Till CVM 1935-06-03 för motorbyte och mindre översyn. Motor typ My VI nr 2 inmonterad.
F 3 formation 1935-07-24

Haveri 1935-09-17 vid Kungsängen, Norrköping. Vid parkering av fpl rullade detsamma ned i ett dike och skadades.
Motor: My VI nr 2
Ff sergeant Helge G. K. Phil oskadad
Orsak till nödlandning:
Orsak till haveri: Haveri vid parkering.
Felbedömning av avstånd till dike vid fältets begränsning.
Skador flygplan: Landningsställ och propeller sönderslagna. Undervingens vänstra ände avbruten. En del rör i flygkroppens främre del deformerade.
Skador motor: Propellerväxeln samt de två undre cylindrarnas vippbryggor och ventilstänger skadade.
Beräknad reparationskostnad: 2.500:-

Till CVM 1935-09-19 för reparation efter haveri. Motor typ My VI nr 5 inmonterad.
F 3 förråd 1935-09-25
Till CVM 1936-02-13 för montering av förvärmningsrör.
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-27
Registreringsnummer 389 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
F 3 formation 1936-02-23
Förråd 1936-03-05
Formation 1936-04-21
Till CVM 1936-08-21 för motorbyte och reparation. Motor typ My VI nr 1 inmonterad.
F 3 formation 1936-09-07
Förråd 1935-10-15
Formation 1936-11-01

Haveri 1937-02-09
Motor: My VI nr 1
Ff löjtnant Schönbeck oskadad
Orsak till haveri: Efter parkering lämnade föraren fpl innan motorn stannat. Mek. sparkade till gasreglaget och fpl ställde sig på nosen.
Skador flygplan: Propellern och motorfundament skadade.
Skador motor: Växeln söndrad. Fästringen deformerad.
Beräknad reparationskostnad: 2500:- kr

Motor typ My VI nr 15 inmonterad 1937-02-22. Nytt fundament inmonterat.

Haveri 1937-06-29
Motor: My VI nr 15
Ff furir Ehrnbring oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning vid landning.
Skador flygplan: Undervingens undersida jämte höjdroder skadade.
Beräknad reparationskostnad: 150:- kr

Utbyte av undervinge och höjdroder 1937-07-01
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-09-23
Till CVM 1937-11-24 för liten översyn, motorbyte. Motor typ My VI nr 6 inmonterad
F 3 förråd 1938-01-14
Formation 1938-01-27
Förråd 1938-10-06
Formation 1938-12-01
Förråd 1939-01-01
Till CVM 1939-02-01 för liten översyn, motorbyte. Motor typ My VI nr 17 inmonterad. Fpl ommålat
F 3 förråd 1939-03-09
Formation 1939-03-12

Haveri 1939-06-02
Motor: My VI nr 17
Ff fänrik Nettelbladt-Hollsten oskadad
Orsak till haveri: Mindre god landning under byiga vindförhållanden.
Skador flygplan: Undervingens båda spetsar brutna. Båda vingstöttorna skadade.
Skador besättning: Oskadad.
Beräknad reparationskostnad: 1.500:- kr

Till CVM 1939-06-03 för reparation
F 3 formation 1939-06-11
Märkning 3-89 (1939-12)

Förråd 1940-02
Till CVM 1940-02-03 för liten översyn. Motor typ My VI nr 15 inmonterad
F 3 förråd 1940-03-20
Formation 1940-03-29

Haveri 1940-04-18 vid Ljungbyhed. Märkning 3-89
Total gångtid: 1045 tim
Motor typ My VI nr 15
Total gångtid: 728 tim.
Besättningen ff korpral Bengt Florén, fs löjtnant B. Svartz oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning vid landning.
Skador flygplan: Avslagen höger undervinge, kan sannolikt ej repareras. Höger stöttpyramid stukad.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan omkr 2.000:- kr.

Ur protokoll:

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
1. att landningen utfördes i medvind beroende på vind-T:s ställning, orsaken till att detta hade en mot vindriktningen avvikande ställning, trots att vindstyrkan vid tillfället bedömdes vara 3-4 m/sek, har ej kunnat utrönas;
2. att den i det blockerade fältet upptagna landningsbanan var i sidled knappt tilltagen, vilket framgår av ett ungefär samtidigt inträffat liknande haveri vid ett annat till Ljungbyhed förlagt förband;
3. att flygplanet på grund av ovannämnda faktorer med höger undervinge körde mot ett i landningsbanans högra gräns uppställt tomfat varigenom tidigare nämnda skador uppstod.

Ljungbyhed den 19/4 1940
S. Möller
Förhörsledare
B. Svartz
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:

Haveriet synes ha förorsakats av felbedömning vid landningen.
På grund av omständigheterna kan föraren av fpl icke göras ansvarig för haveriet utan skola kostnaderna ersättas av Kronan.

Malmen den 24/5 1940.
G. von Porat
Depåchef
/J. L. W. Aschan

F 3 verkstad 1940-05-18
Formation 1940-06-01
Förråd 1940-07-07
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 3-89
Fpl överfört på Eskaderstaben 1940-07-18
F 3 förråd 1940-10-14
Formation 1940-12-11

Haveri 1941-01-20
Motor: My VI nr 15
Ff vpl Orberger 0skadad
Orsak till haveri: Kollision under lågflygning med telefonledning.
Skador flygplan: Smärre skador å övervinge, sidoroder, stabilisator och höjdroder.
Skador motor: Propellern kassabel.
Beräknad repkostnad: 800:-

Rep av övervinge, vindruta i spanarsits, sidoroder och höjdroder 1941-01-26
F 3 förråd 1941-02-08
Till CVM 1941-02-18 för stor översyn, motorbyte Motor typ My VI nr 22 inmonterad
F 3 förråd 1941-05-26
Formation 1941-06-09

Totalhaveri 1941-06-13 vid V:a Harg 10 km sydost Mjölby. Märkning 3-89
Motor: My VI nr 22
Besättningen ff aspirant Arne H. Alm, fs löjtnant Ing 2 res A. Gösta Kinander omkom
Orsak till haveri: Felmanöver på låg höjd, varigenom flygplanet kolliderat med ett träd och vid nedslaget fattade eld.

Beslut 19/8-41:
Haveriet har orsakats av att föraren på lägsta höjd utfört en så brant sväng, att han ej kunnat behärska manövern.

Kasserat 1941-08-08. Gångtid total 1225 tim. Motor typ My VI nr 22. Gångtid total 634 tim.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst